NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Doorlatende groene parkings revitaliseren stedelijk weefsel
Groene parkeerplaats in La Louvière.

Doorlatende groene parkings revitaliseren stedelijk weefsel

Sinds 2004 legt O2D Environnement® zich toe op de ontwikkeling van doorlatende opritvloersystemen, die geïntegreerd worden in ecologisch ontworpen projecten die de natuurlijke infiltratie van regenwater en de vergroening van stedelijke ruimtes stimuleren.  Als antwoord op stedenbouwkundige uitdagingen combineren de ontwikkelde oplossingen technische prestaties, landschappelijke integratie en onmiskenbare milieuvoordelen.

Vermindering van het stedelijk warmte-effect

Teneinde haar oplossingen te optimaliseren, heeft O2D Environnement® in 2017 het onderzoeks- en ontwikkelingsproject ACTIV-S gelanceerd, met de medewerking van twee referentielaboratoria, en een experimenteel permeabel parkeerplatform geïmplementeerd. Analyses van het thermisch gedrag van O2D® waterdoorlatende vloersystemen in vergelijking met dat van conventionele asfaltverhardingen en van een open ruimte met gras maakten het onder andere mogelijk de cycli van opslag en niet-opslag van zonne-energie door de vloersystemen te identificeren en te meten. 

De resultaten van de studie bevestigden de rol van het oppervlak als energiecollector en van de fundering als warmtereservoir. De permeabiliteit van de vloersystemen draagt bij tot de afkoeling ervan doordat lucht tussen de verschillende bodemlagen kan circuleren. 

Uiteindelijk hebben de uitgevoerde metingen drie soorten klimaatprestaties aan het licht gebracht: ongunstig thermisch gedrag (asfaltvloer), gunstig (O2D Green® en O2D Mulch®) en matig (O2D Klinkers®).  Dit betekent dat de thermische winst ten opzichte van asfalt varieert van -0,7°C tot – 5°C (overdag) en van – 6°C tot – 6,8°C (’s nachts).  

Aanwezigheid van de steenhommel in een groene parkeerplaats.

Herstel van biodiversiteit 

De talrijke monsters die tijdens de bemonsteringscampagnes van de bodemfauna tussen 2019 en 2021 op het proefplatform en op twaalf parkings in het verkeer werden genomen, hebben een  biodiversiteit aan fauna in de bodems van groene parkings aan het licht gebracht. Onder de macrofauna (4 tot 80 mm) identificeerde de studie bestuivers zoals hommels, bodemingenieurs zoals mieren en regenwormen, afvaletende soorten zoals pissebedden en predatoren zoals spinnen. Onder de mesofauna (0,25 tot 4 mm) werd door bemonstering een algemene gemiddelde abundantie van 12.626 individuen (zoals springstaarten en mijten) per vierkante meter groene parkeerterrein vastgesteld. De groene parkeerterreinen bleken echte circulatie-, woon- en broedgebieden te zijn, met een intense microbiologische activiteit.  

Opname en afbraak van koolwaterstoffen

Naar aanleiding van vragen en bezorgdheid over het filtreervermogen van waterdoorlatende vloersystemen en de mogelijke migratie van koolwaterstoffen uit gemorste olie en brandstoffen, werden twee belangrijke eigenschappen onderzocht, namelijk het opnamevermogen en het biologische afbraakvermogen van koolwaterstoffen. 

Het opnamevermogen voor koolwaterstoffen van het bestudeerde systeem, O2D® SR Green, is gevalideerd door kolomuitlogingstests, terwijl de waarneming van de bodemrespiratie (meting van het biologisch zuurstofverbruik na 5 dagen) het bioremediatiepotentieel van koolwaterstoffen heeft aangetoond. Dat betekent dat de O2D Green® groene oplossingen in staat zijn om koolwaterstoffen die op het oppervlak zijn afgezet, vast te leggen en biologisch af te breken. En dit op een duurzame manier.

Ecomateriaal en koolstofcompensatie

De verbintenis van O2D Environment beperkt zich niet tot het maximaliseren van de intrinsieke voordelen van de aangeboden oplossingen, maar streeft ook naar een zo deugdelijk mogelijke productiemethode en productlevenscyclus, van het gebruik van gerecycleerde kunststofmaterialen tot de compensatie van koolstofemissies door productie en vrachtvervoer, zoals blijkt uit de milieuproductverklaring (EPD).

Voor meer informatie kunnen de volledige onderzoeksrapporten en het EPD worden gedownload op de website van de fabrikant.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details