NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
‘Leaudegem’ is geen rocket science, maar puur natuur
Het oppervlak is bedekt met bloeiende planten, die de biodiversiteit zelfs een boost geven.

‘Leaudegem’ is geen rocket science, maar puur natuur

Gedecentraliseerde waterzuivering in Ledegem

Deze zomer sneuvelde het ene record na het andere. Met in totaal amper 23 millimeter neerslag werden juli en augustus de droogste maanden sinds het begin van de metingen, in 1833. Dat blijkt uit de cijfers van het KMI. Niet alleen Vlaanderen, maar heel Europa kreunde onder de hitte. In het West-Vlaamse Ledegem koos men voor een slimme én eenvoudige aanpak van het probleem van watertekort.

Een innovatieve, alternatieve, maar tegelijk ook kwalitatieve oplossing voor afvalwatervoorzieningen (zonder riolering) is lokale waterzuivering op basis van plantensystemen (helofytenfilter).

Drooggevallen rivierbeddingen, gestremde binnenscheepvaart, vrachtwagens die hele regio’s in Frankrijk moesten bevoorraden met drinkwater, gewassen die overal op de velden stonden te verschroeien: voor 47 procent van het Europese grondgebied gold een waarschuwing voor droogte, in 17 procent werd de alarmdrempel overschreden. Zelfs de grootste klimaatscepticus moet de voorbije zomer hebben begrepen hoe onlosmakelijk het lot van de menselijke soort verbonden is met water. In diezelfde lange hete zomer werd in het West-Vlaamse Ledegem het sanitatie-project ‘Leaudegem’ voltooid.

De L-vormige keerwanden (CLF10GS-gamma) worden gebruikt als moderne infrastructuuroplossingen bij grondwerken, wegenbouw, landschapsarchitectuur en waterbouw.

Zonerings- en uitvoeringsplannen (VMM)  

In Vlaanderen zijn alle sanitatie-projecten vastgelegd binnen de zonerings- en uitvoeringsplannen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De lozingsvoorwaarden zijn opgenomen in VLAREM-titel II en variëren naargelang de zone waarin de lozing van huishoudelijk afvalwater ondergebracht kan worden: het centraal gebied, het collectief geoptimaliseerde buitengebied, het collectief te optimaliseren buitengebied, het individueel te optimaliseren buitengebied. 

Jaarlijks kan een zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand. Hierbij worden uitgevoerde (riolerings)projecten in rekening gebracht. Alles wordt dan vastgelegd in een Wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het ‘Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan’ (GUP) bouwt verder op het zoneringsplan en regelt de uitvoering en de timing van de nog uit te voeren saneringsprojecten én de onderlinge afstemming ervan. Daarbij worden prioriteiten en bijhorende timing vastgelegd. 

Voor dit innovatieve waterzuiveringssysteem leverde CBS Beton 400 m aan CLF10GS L-keerwanden.

Onhoudbare situatie

In het geval van de Sint-Pietersstraat – waar de lozingen in een baangracht middels een rioolbuis al jaren voor geurhinder zorgden – kwam dat erop neer dat het probleem niet eerder dan pakweg over12 tot 15 jaar kon worden aangepakt. Het connecteren van het afvalwater op het transportsysteem brengt bovendien een heel zware investeringslast mee. Die wordt zowel door de gemeenten als door Vlaanderen gedragen. Vlaanderen betaalt namelijk 75 procent van het uitgevoerde rioleringsproject terug aan de lokale overheden.

Deze situatie doet zich in Vlaanderen op tal van plaatsen voor: het collectief te optimaliseren buitengebied omvat nog altijd meer dan 340.000 woningen. De uitdaging die zich stelt, is het afvalwatertransportsysteem van afgelegen gebieden naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). De basisidee bij overheden was dat ze het buitengebied als laatste van riolering zouden voorzien, maar dat gebeurt amper en in ieder geval veel te traag. Er moet nog altijd 8.500 tot 10.000 kilometer riolering worden aangelegd. Een onhoudbare situatie.

Waterzuivering op basis van plantensystemen

Ledegem steekt zijn nek uit en gaat voor de decentrale oplossing, daarbij geruggensteund door een subsidieproject. Binnen de Europese Blue Deal ontwikkelde het Vlaams ministerie van Omgeving een kader om demonstratieve projecten te ondersteunen. Dus werd er naar innovatieve, alternatieve, maar tegelijk ook kwalitatieve oplossingen gezocht voor afvalwatervoorzieningen (zonder riolering) in het buitengebied. 

Een daarvan is lokale waterzuivering op basis van plantensystemen (helofytenfilter). Toen men er in een restaurant in Kuurne in slaagde met zo’n helofytenfilter afvalwater uit de keuken en spoelwater uit de toiletten te recycleren tot drinkwater, haalde dat het televisiejournaal. Mobiele waterzuiveringsinstallaties werden ingezet om op Vlaamse en Nederlandse muziekfestivals het afvalwater te zuiveren. 

In het West-Vlaamse Ledegem werd recent het sanitatie-project ‘Leaudegem’ voltooid.

Ledegem wordt Leaudegem

En dan is er het project Leaudegem, met HelloWater als de leidende technische partner. Het is allemaal geen rocket science, maar puur natuur. Eerst wordt al het afvalwater gecollecteerd in een voorbezinktank (stap 1). Daarna wordt het afvalwater in een helofytenfilter geïnjecteerd/gepompt (stap 2). Het samenspel van planten en bacterieleven in het substraat (stap 3) zorgt al voor verwijderingspercentages tussen 96% en 100% voor organische belading, zwevend stof en ammonium (BENOR-keuringsefficiëntie).

Vervolgens zorgt een innovatieve nazuivering, genaamd FOSCUBE, voor doorgedreven fosfaatverwijdering (stap 4). 

Een mogelijk nadeel van op planten gebaseerde zuivering is de benodigde oppervlakte. In Ledegem werd de helofytenfilter rechtstreeks op de baangracht geplaatst, waardoor geen landbouwgrond of andere nuttige grond hoefde te worden ingenomen. Het oppervlak is bedekt met bloeiende planten, die de biodiversiteit zelfs een boost geven. De installatie zelf bestaat uit prefab-elementen die eenvoudig kunnen worden weggenomen of bijgeplaatst. Dit maakt de opstelling flexibel en schaalbaar naargelang er huizen bijkomen. Voor die prefab-elementen werd CBS Beton uit Wielsbeke aangesproken.

De organische waterzuivering in een notendop.

Samenwerking met CBS Beton

CBS Beton is dé specialist in prefab betonelementen voor de landbouw en de infrastructuurmarkt. CBS Beton producten worden toegepast bij algemene aannemingswerken, industriële projecten, in de land- en tuinbouw, bij silo’s en agrarische gebouwen, bij biogasinstallaties, bij overheidsopdrachten en particuliere projecten. 

Marc Vandeputte, marketing and communication manager CBS Beton: “Onze keerwanden worden gebruikt om hoogteverschillen bij op- en afritten, flauwe hellingen, vluchtstroken en parkeerterreinen moeiteloos te overbruggen. Onze L-vormige keerwanden (CLF10GS-gamma) worden gebruikt als moderne infrastructuuroplossingen bij grondwerken, wegenbouw, landschapsarchitectuur en waterbouw. De wanden hebben een gladde afwerking en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen voor beton.”

“CBS Beton is bovendien de eerste Belgische fabrikant die beschikte over een BENOR-certificaat, wat ervoor zorgt dat de keerwanden voldoen aan alle Belgische én Europese kwaliteitsverwachtingen in de sector. Voor dit innovatieve waterzuiveringssysteem leverden we 400 kilometer aan CLF10GS L-keerwanden.”

Wouter Igodt: “De samenwerking met CBS Beton ontstond met het oog op verduurzaming. Cement heeft een welgekende CO2-voetafdruk, die we graag verminderd zagen in onze waterzuiveringsinstallaties. Hiervoor deden we een beroep op Resourcefull. Zij bieden een cementalternatief aan dat gebaseerd is op het gebruik van bijproducten uit de metallurgische en mijnbouwsector. CBS Beton en Resourcefull sloegen al eerder de handen in elkaar, in een Interreg-project: Upcycling Concrete. Die samenwerking, inclusief levering en plaatsing, ging dus supervlot.”

“Leaudegem ging onder de slogan: ‘You go faster alone, you go further together’ voor een co-creatieve samenwerking. De modulaire-duurzame waterzuiveringen leverden dan ook een resultaat op waarop we allen trots zijn.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details