NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
GRASMAAIERS: WAT BRENGT DE TOEKOMST?

GRASMAAIERS: WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Fabrikanten en verdelers van (professionele) grasmaaiers worden geconfronteerd met heel wat nieuwe trends, ontwikkelingen en uitdagingen. Van zelfrijdende maaiers tot zero-emissie, van schaarse componenten tot circulaire toepassingen… Hoe beoordelen specialisten op het terrein deze factoren? We peilden naar de visie van Jo De Brauwer (gedelegeerd bestuurder, Vandaele Konstruktie nv), Lieven Beyl (Group Sales & Marketing Director, Cofabel nv), Luk Hendrickx (Product Manager, Andreas Stihl nv) en Johan Surkyn (Manager Finance, Sales & Administration, The Toro Company).

Brede waaier van uitdagingen

Op de vraag wat de grootste uitdagingen zijn wat de ontwikkeling, productie, levering en onderhoud van grasmaaiers betreft, zijn de vier experts unaniem in hun oordeel: de schaarste aan grondstoffen en componenten, stijgende prijzen, lange leveringstermijnen en moeilijk in te vullen vacatures zorgen in de sector voor heel wat kopzorgen. “Ook een labiel wetgevend kader en het ontbreken van een hands-on mentaliteit maken de job er niet eenvoudiger op”, bevestigt Jo De Brauwer. 

Naast deze algemene uitdagingen verwijst Lieven Beyl naar enkele specifieke issues: “In het professionele segment zien we een stijgende vraag naar elektrische machines, maar toch is die stijging niet zo groot als in de particuliere markt. Het intensieve gebruik van professionele maaiers lijkt nog een beperking te zijn om met batterijen aan de slag te gaan. Tegelijk voorspel ik dat het toenemend gebruik van batterijen in (vracht)wagens en andere voertuigen de grondstoftekorten en prijzen voor de productie van elektrische grasmaaiers verder onder druk zal zetten. En als ik nog een laatste uitdaging mag vernoemen: het verminderen van geluidsoverlast – bijvoorbeeld op golfterreinen – is ook een aandachtspunt bij de professionele inzet van maaiers.” 

Door de razendsnel evoluerende technologie in de groene sector wijzigen ook de noden en wensen van (professionele) klanten.

Focus op duurzaamheid

Net zoals in andere sectoren zetten fabrikanten van grasmaaiers duurzaamheid hoog op de agenda. 

Jo De Brauwer bijt de spits af: “Duurzaamheid is sinds geruime tijd absolute prioriteit bij de ontwikkeling en productoptimalisaties van maaiers. Dit agendapunt, dat trouwens hand in hand gaat met de aspecten onderhoudsvriendelijk en onderhoudsarm, zien we als een totaalconcept, zonder enig compromis op vlak van performantie of functionaliteit. Een directe ecologische impact zie ik onder meer via het zo efficiënt mogelijk omzetten van vermogen, de toepassing van aangepaste software, het gebruik van biologisch afbreekbare verbruiksgoederen – zoals bio-olie – en het resistenter maken of beperken van slijtdelen. Voor een indirecte ecologische impact verwijs ik naar de langere levensduur en de end-of-life recyclage van maaiers, en het gebruik van groene energie bij de productie.”

Lieven Beyl vult aan: “Als we kijken naar kleinere grasmaaiers voor particulieren, zien we steeds meer een evolutie naar accumotoren. Hierbij wil ik wel de kanttekening maken dat het transport van accu’s – die niet steeds op dezelfde plaats als de assemblagefabrieken vervaardigd worden – nog een te belastende milieufactor is. Op dat punt is er dus nog werk aan de winkel.” 

Ook Luk Hendrickx haalt de switch van benzinemaaiers naar accu- en robotmaaiers aan: “De CO2-emissie daalt jaar na jaar. Ook in onze eigen productieprocessen gaan we voor een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk. Onze fabrieken worden zo uitgerust, dat ze steeds minder energie nodig hebben of zelfvoorzienend zijn. En zoals Jo al aangaf, wordt circulariteit de toekomst, zowel in het productieproces als bij de recyclage van maaieronderdelen.” 

Johan Surkyn bevestigt deze actiepunten en vult ze aan met enkele concrete toepassingen van The Toro Company: “Duurzaam energiegebruik start met het optimaliseren van de hoeveelheid energie voor de opdracht waarvoor een maaier ingezet wordt. Met onze Toro Smart Power Technology kunnen operatoren automatisch de motorsnelheid van een maaier aanpassen in functie van de maaiomstandigheden. Of nog: met onze Toro MyTurf-software bieden we onze professionele klanten de kans om hun vloot van maaiers flexibel bij te sturen indien nodig.”   

Fabrikanten van grasmaaiers zetten duurzaamheid hoog op de agenda.

 Volgende doorbraken

Welke (technische) ontwikkelingen zullen volgens ons panel de komende jaren verder doorbreken? Volgens Johan Surkyn zet de Europese Green Deal – in combinatie met nationale wetgeving – een hefboom onder de doorbraak van elektrische maaiers. “Het gebruik van batterijen zal verder toenemen. Door een stijgend aanbod van fabrikanten zullen prijzen verder dalen. Ook zie ik het gebruik van zelfrijdende en telegeleide professionele maaiers stijgen.”

Luk Hendrickx bevestigt deze voorspelling (“de terugval van benzinemaaiers is onomkeerbaar”), aangevuld met “meer automatisatie, robotica en connectiviteit, met onder meer een slimmer vlootbeheer en de toepassing van Internet of Things”.

Volgens Lieven Beyl zijn professionele gebruikers van maaiers vragende partij voor sterke accu’s die makkelijker hanteerbaar zijn en een langere levensduur hebben. “Via doorgedreven onderzoek en ontwikkeling zijn we op weg naar moderne en gebruiksvriendelijke batterijen, die steeds meer klanten over de streep van duurzaamheid trekken. Daarnaast zet ik hoog in op waterstof als interessante brandstof voor al dan niet professionele maaiers. Het onderzoek naar waterstof is in volle gang. Ik ben benieuwd hoe dit verder zal evolueren.”

“Last but not least bevestig ik de stelling van Johan over de stijgende populariteit van zelfrijdende maaiers. In de particuliere sector zijn deze robots al zeer goed ingeburgerd en vertonen verkoopcijfers positieve trends. Maar ook in de professionele wereld zijn er interessante toepassingsgebieden, zoals het maaien van grotere oppervlakken (denk aan golf- en sportterreinen). Zelfrijdende maaiers zijn een ideale oplossing om ’s nachts of ’s morgens de velden klaar te stomen voor ontspanning, én ze zijn een oplossing voor het gebrek aan personeel waarmee sportclubs kampen.”

Duurzaam energiegebruik start met het optimaliseren van de hoeveelheid energie voor de opdracht waarvoor een maaier ingezet wordt.

Zero-emissie 

Heeft zero-emissie bij grasmaaiers de wind in de zeilen? Absoluut! Onze experten geven tekst en uitleg. 

Lieven Beyl: “De groensector heeft alle mogelijkheden om richting zero-emissie te evolueren. De CO2-uitstoot kan aangepakt worden door de evolutie naar batterijen en waterstof. Binnen onze John Deere-fabrieken voeren we al enkele jaren een beleid van zero-emissie, met gebruik van zonnepanelen en windenergie en blijvende inspanningen om onze productieprocessen te vergroenen.”  

“De ontwikkeling van steeds grotere accu’s zal ons als fabrikant de mogelijkheid geven om grotere maaiers te bouwen”, vult Luk Hendrickx aan. “En met de komst van betere connectiviteit ontstaan ook fantastische opportuniteiten om volledig autonome maaisystemen op de markt te brengen.” 

Als producent van bermmaaiers tempert Jo De Brauwer enigszins de verwachtingen: “Onze maaiers zijn en blijven afhankelijk van de tractor. Vandaag en op middellange termijn zie ik geen alternatieve krachtbron voor de verbrandingsmotor, met uitzondering misschien van waterstof.”

Door het alsmaar stijgend aanbod van elektrische maaiers zullen de prijzen nóg verder dalen.

Wensen en noden van professionelen

Omwille van de razendsnel evoluerende technologie in grasmaaiers wijzigen ook de noden en wensen van (professionele) klanten in sneltempo. Welke wensen hebben zij vandaag bij het gebruik van maaiers? 

Luk Hendrickx haalt drie aspecten aan: “Ten eerste zien we een toenemende vraag naar grote, degelijke machines. Daarnaast is er ook meer nood aan connectiviteit en fleet management. Ten slotte willen klanten een klare kijk op emissies, zodat ze hun eigen CO2-footprint in kaart kunnen brengen.” 

Jo De Brauwer ziet dezelfde punten: “Bij de meeste van onze klanten blijven krachtige en robuuste machines hoog op het verlanglijstje staan. Toch zien we – bijvoorbeeld bij openbare diensten – een toenemende interesse in ecologisch vriendelijke machines. Beide percepties hoeven echter niet tegenstrijdig te zijn. Met Vandaele Konstruktie ontwikkelen we maaiers met een maximaal rendement qua vermogen. De ene klant ervaart minder brandstof verbruiken vanuit het voordeel van lagere kosten, terwijl een andere klant een lager verbruik linkt met minder vervuiling.” 

Lieven Beyl legt dan weer andere accenten: “Voor professionele klanten telt elke minuut van de arbeidstijd. Ze streven naar een minimale stilstand van hun machines. Met Cofabel bieden we 24/7 dienstverlening aan en zorgen we bijvoorbeeld voor vervangmachines en een snelle service. Daarnaast zien we ook potentieel in het aanbieden van brede maaideks en snellere machines om ook op die manier de arbeidstijd zo rendabel mogelijk te maken. Tot slot verwijs ik opnieuw naar de opmars van zelfrijdende maaiers bij professionele klanten, die interessante opportuniteiten bieden om de personeelskost te verminderen.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details