Tagarchief: Confederatie Bouw

Opleidingen tegelzetten en natuursteen

tegelzetten_0001
Lees het gehele artikel

De bekleding van zwembaden en natte cellen vergt een goede technische kennis en specifieke vaardigheden van vakmensen die deze werken uitvoeren. Om deze kennis en skills goed te kunnen delen, bundelden de Cluster Complementaire Bedrijven (een onderdeel van de Nationale Confederatie Bouw) en de Belgische Innovatieve Tegelacademie (BITA) recent hun expertise op vlak van opleidingen.

In heel België bieden beide organisaties een vast opleidingsprogramma aan voor zowel kandidaat-tegelzetters als natuursteenbewerkers. Het doel? Van hen ervaren vakmensen maken. Voor dit programma worden docenten ingeschakeld die voeling met de praktijk én oog voor innovatie hebben. Het samengaan van theorie en praktijk levert een krachtige mix op van relevante en actuele vakinformatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de opleiding ‘Zwembaden en natte cellen’.

Vanwege een permanente waterdruk, de impact van chemicaliën en wisselende weersomstandigheden, krijgen zwembaden en natte cellen het hard te verduren. Die veeleisende context zorgt ervoor dat uitvoerders van werken niets aan het toeval mogen overlaten.

Voor de oplevering van een duurzaam zwembad zijn een goede vakkennis én correcte toepassing van de basisprincipes uiterst belangrijk. Alleen zo kan men problemen tijdens en na de uitvoering van de werken voorkomen, en vermijden dat dure en tijdsintensieve oplossingen ingeschakeld moeten worden. 

Tijdens de opleiding ‘Zwembaden en natte cellen’ krijgen deelnemers een uitgebreid overzicht van alle factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van zwembadbekleding: controle en voorbereiding van de ondergrond, het aanbrengen van waterdichting en dichtingsbanden, en de correcte plaatsing van de juiste tegels. Via een praktijkgedeelte, bespreking van pathologie en vragenronde krijgen de deelnemers de kans om hun praktische kennis verder uit te diepen.  

Voor meer informatie: 

Cluster Complementaire Bedrijven 
Cel Opleidingen
Mevr. Kim Stroobants
kim.stroobants@confederatiebouw.be
www.fedecom.be

Dakgroen-sector krijgt eigen stem

Groendak-VUB-(2)
Lees het gehele artikel

Wie duurzaam wil bouwen, kan niet meer om de populariteit van groendaken heen. Ook ons land heeft de vele voordelen van dit ecologische product ontdekt. Net daarom drong de nood zich op om de belangen van die specifieke sector te verdedigen. Binnen de Confederatie Bouw is daarom een speciale Federatie Gevel- en Dakgroen opgericht. Zij promoot ook de aanleg van groendaken.

Een groendak is een dak waarop vegetatie groeit en is meteen ook een duurzame, multifunctionele en energiebesparende keuze voor je gebouw. Zo gaat je dak langer mee en bescherm je het hele gebouw tegen regenwater, hitte en geluid. Toch zijn er ook enkele technische vereisten. Zo moet je dak stevig genoeg zijn en je dakdichting wortelwerend. Boven op de dakdichting plaats je dan een drainagemat, die het water naar een afvoerpunt leidt. 

Gebruik geen gewone teelaarde, wel substraat van mineralen, lava en groencompost. Teelaarde maakt je dakdichting kapot, waardoor lekken kunnen ontstaan. Zijn deze puntjes afgevinkt, dan kan je sedum zaaien of sedummatten leggen. Dat zijn vetplantjes die het water langer vasthouden. Zo buffert een groendak al snel dertig liter per vierkante meter. Dat maakt dit type daken bijzonder efficiënt in de strijd tegen wateroverlast.

De Federatie Gevel- en Dakgroen binnen de Confederatie Bouw richt zich op het promoten van groendaken, zoals hier op Radio 2.

Intensief

Naast de ecologische voordelen zoals duurzaamheid en biodiversiteit, bieden groendaken dus ook een extra isolatielaag en bescherming tegen water. Voorts genieten je zonnepanelen van een hoger rendement omdat je dak minder snel opwarmt. 

Naast sedumdaken heb je de mogelijkheid om met andere planten te werken, zoals siergrassen, hagen en zelfs bomen. “Al spreken we dan over een intensief groendak, waarvoor je één meter substraat nodig hebt. Die vind je meestal op daken die heel wat gewicht kunnen dragen, zoals de binnentuin van een residentie, appartement, ziekenhuis of zelfs een kelderdak”, zegt de Federatie Gevel- en Dakgroen. “De groendaken met sedum zijn extensieve groendaken, bestaande uit zes centimeter substraat en de vetplantjes. Een semi-intensief groendak heeft minstens twaalf centimeter substraat en bestaat uit een SKBG-mengsel: sedum, kruiden, bloemen en grassen. Dat geeft meer structuur en variatie, maar vraagt wel een verzadigd gewicht van 250 kilogram per vierkante meter.”

Op de daken van de VUB-campus ligt een sedumdak.

Inhaalbeweging

België is dan wel bezig aan inhaalbeweging, toch kan het nog veel leren van andere landen. In Scandinavië worden groendaken volop gepromoot. Maar ook onze buurlanden staan al veel verder. “In Nederland is een groendak vaak multifunctioneel”, klinkt het bij de Federatie Gevel- en Dakgroen. “Het wordt gebruikt om planten te kweken, die mensen daar vervolgens mogen kopen. Ze leven er echt op de daken. Daarvan kunnen we in België momenteel enkel dromen. Al begint de overheid groendaken meer en meer te verplichten, vooral om water te bufferen en overstromingskansen te verkleinen. Nu is het verplicht bij nieuwbouwappartementen en industriegebouwen. Enkele steden en gemeenten schrijven al subsidies uit, en bij een verbouwing kan je een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groendak.”  

Bijna 130.000 ha aan tuinen zijn cruciaal voor meer biodiversiteit in Vlaanderen 

poppy-gcee4418b6_1920
Lees het gehele artikel

Uit de huidige rush op vastgoed blijkt dat huizen met tuin ontzettend populair zijn. Overheden, academici en natuurverenigingen spelen hierop in om de biodiversiteit van de tuinen in Vlaanderen naar een hoger niveau te krijgen. Daarbij delen zij heel wat concrete tips en doen zij aanbevelingen. Tuinen van huishoudens nemen namelijk een grote hap uit de Vlaamse ruimte. Het gaat om bijna 10 procent van onze regio. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw heeft samen met VLARIO en departement omgeving een tool ontwikkeld om je perceel klimaatbestendig te maken met veel aandacht voor meer biodiversiteit: het groenblauwpeil.

Tijdens de week van het bos medio oktober heeft Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, een bilan opgemaakt. Zij maakte onlangs bekend dat natuurverenigingen, lokale overheden en private partners gezamenlijk 1.000 ha aan gronden hebben gevonden voor extra bos. Daarmee is een vierde van de doelstelling voor deze legislatuur behaald. Ook de tuinen van de huishoudens kunnen een belangrijke rol spelen voor meer biodiversiteit in onze regio. Die maken namelijk bijna 10 procent van de Vlaamse oppervlakte uit of bijna 130.000 ha. 

Tips en advies

Daarom bieden Natuurpunt, het wetenschappelijk partnership ‘Mijn Tuinlab’ en de Vlaamse overheid al geruime tijd concrete tips, gedetailleerde aanbevelingen en professioneel advies aan om de biodiversiteit in onze tuinen naar een hoger niveau te krijgen. Voorts heeft de Vlaamse overheid een verkennende studie gemaakt: ‘Verspreide bebouwing verduurzamen, hoe doe je dat?’ Daarin vind je een resem recepten om tuinen te versterken en te doen aansluiten bij bestaande groene en blauwe accenten in het omliggende landschap. Daarbij gaat het onder meer om het vervangen van schuttingen door levende hagen, tips voor extensief beheer zoals bepaalde delen minder en aangepast maaien, inheemse en klimaatbestendige vegetatie, ontharding, lokaal vasthouden van water, enzovoort.

Groenblauwpeil

Daarnaast hebben VLARIO, het Departement Omgeving en de Vlaamse Confederatie Bouw eind september het groenblauwpeil gelanceerd. Door het groenblauwpeil te bepalen kom je te weten hoe klimaatbestendig je woning en tuin zijn en hoe dit groener en blauwer kan. Nadat je de info over je perceel hebt ingegeven (o.a. de oppervlakte van je dak, het soort dak, aanwezigheid en inhoud van regenwaterput, welk groen je hebt in je tuin, …), krijg je een score die varieert van A tot F, en ontvang je een aantal suggesties om dit peil te verbeteren.  

De Vlaamse Confederatie Bouw denkt mee binnen een klimaatbestendige visie.

Confederatie Bouw neemt duidelijk stelling. Groendak helpt verdere klimaatverandering te voorkomen

Duurzaam-6-groendak
Lees het gehele artikel

Een nieuw VN-rapport bevestigt dat de gevolgen van de klimaatopwarming zich steeds sterker doorzetten. Een opwarming met anderhalve graad zit eraan te komen, met onder meer steeds vaker droogteperiodes en intense regenbuien als gevolg. De bouwsector zet zijn schouders onder de Europese klimaatplannen om infrastructuur, gebouwen en mobiliteit te verduurzamen. Een goed voorbeeld vormen groendaken. De Confederatie Bouw heeft de federatie van dak- en gevelgroen in haar rangen, die groene technieken en best practices promoot. 

Het is nagenoeg bekend dat de bestaande gebouwen verantwoordelijk zijn voor om en bij de 40% van de CO2-uitstoot in Europa. Naast de verhoopte renovatiegolf, wordt steeds vaker het areaal aan daken onder de loep genomen om het potentieel van het gebouwenpatrimonium optimaal te verduurzamen. Zowel op het vlak van energie en waterhuishouding als om verkoeling en meer biodiversiteit in verdichte woongebieden teweeg te brengen. Groendaken winnen daarbij steeds meer aan populariteit. Zo gaven onlangs aannemers aan dat de gelegde oppervlakte jaar na jaar groeit met 15 tot 20%. 

Buffer en filter

Groendaken kunnen water bufferen, ze kunnen het water met andere woorden ophouden zodat de scherptes van de pieken verminderen en het water dus meer gespreid in de bodem terechtkomt. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening ‘hemelwater’ vergt de minimale bergingscapaciteit van 35 liter per vierkante meter. Die buffercapaciteit van groendaken kan er dus toe bijdragen dat het water langzaam aan de natuur afgegeven wordt, zodat de natuur het op een rustiger tempo opnieuw kan opnemen en kan opslaan als grondwater, dat we dan later weer opnieuw kunnen gebruiken. 

Voorts filteren groendaken de lucht, stimuleren zij biodiversiteit en helpen zij bijenpopulaties en vogels. Eveneens helpen zij de oplopende temperaturen in stedelijke centra te milderen. Verkoeling die meer dan welkom is bij zomerse hittestress.  

Binnen handbereik

“Groen in de bouw is stilaan geen niche meer. Jaar na jaar groeit de interesse voor dak- en gevelgroen. Met onze federatie willen we onze aannemers gedegen informeren en verder opleiden. Best practices naar voren schuiven en beleidsmakers adviseren over de mogelijkheden, noden en troeven van onder meer groendaken. Want dit biedt een oplossing binnen handbereik voor klimaatverandering. Hoewel de interesse bij particulieren groeit, is er nog een weg af te leggen om het grote publiek van de grote toegevoegde waarde te overtuigen. Daar zetten we op in”, benadrukt Patrick Noé, directeur van de federatie dak- en gevelgroen binnen de Confederatie Bouw.  

Maar daken bieden nog meer mogelijkheden. Hun functionaliteit kan nog vergroot worden. Ze hebben het potentieel om als energiecentrales, terrassen of parkings te dienen. Daarnaast wordt vandaag op heel wat daken aan urban farming gedaan. Het is een trend die in Amerika ontstaan is en intussen is overgewaaid naar heel wat Europese en Belgische steden. Sommige restaurants in grootsteden kweken biologische groenten op daken. Er is zelfs een viskwekerij die actief is op een dak met gebufferd dakwater. Ook serres kan je op daken installeren. Stuk voor stuk voorbeelden die aantonen dat efficiënt gebruik van daken zowel een oplossing voor wateroverlast kan bieden als kan bijdragen tot een vermindering van transport en CO2-uitstoot.  

Tijdelijke zorgunit in je tuin

shutterstock_121713352
Lees het gehele artikel

De Vlaamse Confederatie Bouw is tevreden over de aangekondigde reglementaire vereenvoudiging om een tijdelijke zorgunit te plaatsen. Niet alleen komt dit tegemoet aan de wens van heel wat ouderen en zorgbehoevenden om langer in een vertrouwde omgeving te verblijven, ook is het een opsteker om de schaarse beschikbare ruimte efficiënt in te zetten. Met de nieuwe regeling volstaat het te voldoen aan de meldingsplicht waardoor men niet langer verplicht is een omgevingsvergunning aan te vragen. De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet onlangs definitief goedgekeurd en nu ligt dit in het Vlaams Parlement ter stemming voor. 

Gidsland Nederland

Tot dusver bestond er geen specifieke regelgeving in de ruimtelijke ordening voor het plaatsen van mobiele units als tijdelijke zorgwoning. Er waren enkel mogelijkheden om met zo’n unit onderdak te bieden aan asielzoekers, vluchtelingen en burgers wiens woning onbewoonbaar is vanwege onvoorziene omstandigheden. Naast de Scandinavische landen kan ook Nederland als gidsland gezien worden, aangezien zorgunits er al langer vergunningsvrij geplaatst kunnen worden.

Tot dusver heel wat lokale verschillen

Met deze nieuwe regeling zorgt de Vlaamse regering voor de nodige uniformiteit. Want tot vandaag is het niet in elke gemeente vanzelfsprekend om een mobiele zorgunit te gaan plaatsen. In een aantal steden en gemeenten zoals Hasselt en Zemst worden inwoners in een specifieke zorgsituatie aangemoedigd om een tijdelijke, mobiele unit bijv. in de tuin te plaatsen om bijgevolg mantelzorg te kunnen verlenen in een familiale sfeer waardoor de zorgbehoevende vaak ook in de eigen buurt kan blijven. Het stadsbestuur van Gent heeft zelfs een proefproject lopen om de Gentenaars met een ‘kijkwoning’ warm te maken voor het concept. Maar de meeste gemeenten hadden koudwatervrees net vanwege de reglementaire onduidelijkheid. 

Heel wat voordelen

Zo’n mobiele zorgunit heeft heel wat voordelen. Zo sluit dit aan bij de trend om steeds vaker bouwelementen geautomatiseerd te prefabriceren binnen het bouwbedrijf. Daardoor verloopt de plaatsing van zo’n geprefabriceerde unit op maat snel. Daarnaast heeft de unit een tijdelijk karakter en kan verplaatst worden; en de zorgbehoevende kan bovenal in haar of zijn vertrouwde omgeving blijven. Bovendien gaat het om een aparte woonunit wat in de huidige coronacrisis en in het belang van social distancing een grote troef is. Voorts vergt de demografische evolutie in Vlaanderen meer en meer creatieve oplossingen om de behoeften van een verouderende bevolking optimaal op te vangen. Ouderen blijken trouwens in het algemeen de stap naar een zorginstelling meer en meer uit te stellen. Naast een tijdelijke zorgunit kunnen huishoudens nog steeds overwegen om aanpassingen aan te brengen aan hun bestaande woning om nieuwe noden te beantwoorden. Het creëren van modulaire ruimtes, die snel kunnen aangepast worden aan veranderende behoeften, wint bij nieuwbouwprojecten steeds meer aan belang.