Tagarchief: Bestrating

Natuursteen natuurlijk

DSC_0934 kopiëren
Lees het gehele artikel

De ene wil een terras met extra grote natuursteentegels, de andere charmante kasseien met de nodige ouderdomssporen; de ene een klassieke vijver met op de oevers enkele weloverwogen decoratiestukken, de andere een hyperstrakke zwemvijver. Tuinmaterialen Meynen bedient het hele spectrum aan mogelijkheden, zowel offline als online.

Zo’n veertig jaar al kunnen tuinaannemers en groenprofessionals terecht bij Tuinmaterialen Meynen in Meerhout. Het bedrijf spitst zich toe op de verkoop van alle relevante tuin- en tuinconstructiematerialen, van tegels, bestratingen en halfverhardingen, over afsluitingen en alle materialen en technieken voor de integratie van water in de tuin. Toonpark en stock beslaan inmiddels zo’n vijf hectare, en alle producten zijn ook eenvoudig online te vinden. Een eigen vloot van zes vrachtwagens verzekert een optimale levering.

Het toonpark in Meerhout.

De vele mogelijkheden van natuursteen

Natuursteen is de grootste passie en specialiteit van Tuinmaterialen Meynen. Het bedrijf heeft daarvoor al zo’n veertig jaar directe contacten met natuursteengroeven in China, en staat ter plaatse zelf in voor het verzagen en afwerken van onder meer graniet en blauwe hardsteen. Dat gebeurt in een splinternieuwe fabriek, waar milieu- en mensvriendelijkheid vooropgesteld worden.

Ook maatwerk wordt daardoor vlot en professioneel uitgevoerd, met eindeloze mogelijkheden inzake zowel vorm als maatvoering en afwerking. Tegel, boordsteen of decoratie-element? Gebrand, geborsteld, gebouchardeerd, gekloven of gezoet? Het team van Tuinmaterialen Meynen geeft graag advies over de beste afwerking om het gewenste visuele en praktische effect te bekomen.

Alle informatie over het grote standaardassortiment is daarnaast op de webshop beschikbaar. De prestatieverklaringen of DoP’s van de materialen kunnen tevens online opgevraagd worden.

Tuinmaterialen Meynen heeft een ruim aanbod aan tegels.

Veelzijdig verhard

Tuinmaterialen Meynen biedt ook al het nodige voor bestratingen en (half)verhardingen aan. Er zijn de gekende kleiklinkers, maar net zozeer meer eigenzinnige materialen zoals Kandla Grey zandsteenklinkers rechtstreeks uit India, herbruik-kasseistenen uit Zweeds graniet, zandsteen, hardsteen of porfier en een ruim aanbod aan onregelmatig gevormde flagstones en stapstenen. De diverse soorten grind en split worden op de webshop eenvoudig opgedeeld volgens kaliber, zodat je meteen het juiste materiaal voor de juiste toepassing vindt. Naast de kleinere maten die voor halfverhardingen worden toegepast, zijn er immers ook de grotere kalibers keien en rotsen die eerder ter decoratie dienen.

Alle bijbehorende constructiematerialen, van grind- en grasroosters tot afboordingen, cement en voegmiddelen behoren uiteraard ook tot het standaardgamma.

Klinkers en kasseien, nieuw of herbruik.

De weldaad van water

Net zoals verhardingen, kunnen ook vijvers met het aanbod van Tuinmaterialen Meynen van a tot z gerealiseerd worden. Niet alleen het absoluut noodzakelijke is standaard beschikbaar – denk aan folies, pompen, filters, flexibels en andere technieken – maar ook alles dat een eenvoudige waterpartij tot een klein stukje paradijs transformeert, van trapjes tot verlichting. Geen enkele reden dus om de soms heel diverse wensen niet in te lossen.   

Bestel je bestrating vroeg genoeg

De waalformaat betonklinkers Artstone Classic in de kleur Cotta kopiëren
Lees het gehele artikel

Het bedrijf staat bekend om zijn grote voorraden, de productie van betonklinkers en Belgische blauwsteen, en de invoer van oosterse natuursteen en keramische tegels. Volgens Joren Verbruggen van Artstone zijn 2020 en 2021 bijzondere jaren voor de hele sector.

“Er is een nijpend tekort aan kleiklinkers in het voorjaar”, zegt Verbruggen. “De aanvoer hapert en de voorraden zijn nagenoeg uitgeput. We verwachten dat de leveringen weer op gang zullen komen vanaf de tweede jaarhelft. Voor wie nu, in het voorjaar, zijn oprit of terras wil aanleggen, mag dit een magere troost wezen. Bij Artstone beschikken we echter over voldoende alternatieven om dit tijdelijke probleem te counteren. Een mooie oplossing vormen onze betonklinkers in een sierlijk waalformaat en verkrijgbaar in diverse kleuren. We produceren die in onze eigen fabriek, waardoor ook nu direct uit voorraad geleverd kan worden.”

Drie centimeter dikke keramische tegels voor opritten.

Kiezen voor Belgische blauwsteen “Een ander aanvoerprobleem doet zich voor bij de Vietnamese blauwsteen. Ook hier zijn er grote vertragingen bij de levering. Erger nog, sinds de uitbraak van het virus zijn de transportkosten maar liefst vervijfvoudigd! Doordat het aantal beschikbare containers schaars is, blijft een groot deel van de bestelde goederen in Vietnam staan. We hebben nog stock staan van een aantal afwerkingen en formaten, maar reserveren is dus een must.”

“Het positieve hieraan is dan weer dat het prijsverschil met de Belgische blauwe hardsteen uit eigen productie zo goed als verwaarloosbaar is geworden. We zien dat om deze reden steeds meer mensen kiezen voor onze inlandse blauwe hardsteen, die toch net iets kwalitatiever en duurzamer is. Ook keramische terrastegels of oprittegels worden regelmatig als alternatief genomen.”

Import van verhardingsmaterialen

Voor materialen zoals natuursteen en keramiek heeft Artstone eigen importkanalen opgezet. Zo blijven ook in 2021 de keramiektegels vlot leverbaar. Zowel 20/20/2 in keramiek als 60/60/2 of 60/60/3 en 90/90/3 voor een oprit zijn vlot beschikbaar. Tegels met een dikte van drie centimeter zijn uitermate geschikt voor opritten. Verbruggen: “Hierdoor kunnen we net iets korter op de bal spelen dan een aantal van onze collega’s. Toch raden we onze klanten aan om alle bestellingen tijdig door te geven. Zo kunnen we nog beter het hoofd bieden aan de huidige strubbelingen op vlak van aanvoer.”

Artstone XXL betontegels.

Kandela Platines

“Door de hoge transportkosten zijn er heel wat materialen blijven staan. Zo is er, vergeleken met andere jaren, heel wat minder Kandela (platines) binnengekomen. We hebben enkele duizenden vierkante meters in bestelling staan, die de komende maanden zullen arriveren. Als je dus Kandela wil plaatsen in mei en juni, kan je best nu al reserveren. Het grootste deel van die bestelling zal al verkocht zijn voor ze in België arriveert.”

Eigen productie van betonklinkers.

Beton, volwaardig alternatief

“Ook onze maatvaste betonklinkers uit eigen productie vallen in de smaak als alternatief voor kleiklinkers en natuursteenklinkers”, vervolgt Verbruggen. “Beton is breed inzetbaar als verharding en verkrijgbaar bij Artstone in zowel klinkers als tegels. Dankzij onze eigen productie kunnen we de kleuren zelf samenstellen en daardoor ook beter laten aansluiten bij de look van klei- en natuursteenklinkers.”

“Die eigen productie zorgt er ook voor dat we altijd scherpe prijzen én een vlotte levering kunnen garanderen. Daarnaast is er een groot verschil in prijs tussen een betonklinker en natuursteen- en kleiklinkers. Kortom: beton is een hedendaags en extreem duurzaam alternatief voor verhardingen in natuursteen.”  

Met of zonder vergunning?

verharding_tuinpad kopiëren
Lees het gehele artikel

Als tuinaanlegger word je vaak gevraagd om zwemvijvers, terrassen, serres, enzovoort aan te leggen. Maar vaak staat men niet stil of hierbij nu een vergunning nodig is of niet. Ook voor tuinbouwers is het vaak onduidelijk waarvoor men een vergunning nodig heeft. In dit artikel geven we een korte samenvatting van wanneer en onder welke voorwaarden je een vergunning moet aanvragen en wanneer niet.

Vrijstelling van vergunning

Een van de basisprincipes binnen het omgevingsrecht stelt dat alle stedenbouwkundige handelingen vergunningsplichtig zijn. Het vrijstellingenbesluit, opgesteld door de Vlaamse Regering in 2010, voorziet in een uitzondering hierop. Onder bepaalde voorwaarden zijn stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van vergunning. Hieraan zijn wel heel wat voorwaarden gekoppeld. Hieronder sommen we er enkele voor je op.

Toepassingen voor tuinaanleggers

Een terras, zwembad of zwemvijver is een verharding. Deze verhardingen mogen door de bouwheer aangelegd worden zonder vergunning tot maximaal 80 m2, met alle bestaande verhardingen inbegrepen. Verhardingen die strikt noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een gebouw te kunnen bereiken, zijn wel vrijgesteld van vergunning. Belangrijk om weten is dat ook steenslag en kunstgras gezien worden als verharding.

Voorts mag men naast een correct vergunde woning ook nog een tuinberging, serre, garage of poolhouse plaatsen met een maximale oppervlakte van 40 m2, met inbegrip van alle bestaande bijgebouwen. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om, mits een vergunning, bijkomend nog een hobbystal voor paarden bij te zetten.

Toegangspoorten en afsluitingen tot een hoogte van twee meter zijn ook vrijgesteld van vergunning. Een uitzondering hierop is dat gesloten afsluitingen in de voortuin enkel vrijgesteld zijn voor een hoogte van maximum één meter.

De plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.

De hierboven opgesomde vrijstellingen zijn enkel geldig wanneer deze worden uitgevoerd binnen een straal van dertig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw. Bovendien mag er geen vergunningsplichtige functiewijziging worden doorgevoerd en moet het aantal woongelegenheden ongewijzigd blijven. De vrijgestelde handelingen zijn niet mogelijk in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Toepassingen voor tuinbouwers

Voor tuinbouwers zijn constructies die dienen voor de teelt of bescherming van landbouwgewassen, zoals hagelnetten, vrijgesteld van vergunning. Een uitzondering hierop zijn hagelkanonnen, glasconstructies en gebouwen: deze zijn niet vrijgesteld van vergunningsplicht. Daarnaast zijn ook duurzame constructies die na de teelt blijven staan, zoals kappen die de aardbeienteelt moeten beschermen, vergunningsplichtig. Constructies die na de oogst verwijderd worden zijn niet vergunningsplichtig.

Ook sleufsilo’s voor bijvoorbeeld de opslag van groenafval zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Let op: er moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd, maar enkel met een millieuluik, een stedenbouwkundig luik is hier niet nodig. De voorwaarde voor deze vrijstelling is dat deze opgericht worden binnen een straal van vijftig meter van een gebouwencomplex, en dat er geen afvoer voorzien wordt naar de openbare riolering.

Andere toepassingen

Het vellen van bomen is in veel gevallen vergunningsplichtig. Enkel binnen bosgebied, waar het logisch is dat je zal herbebossen, heb je geen vergunning nodig. Buiten bosgebied is het vellen van een boom in een zonevreemd bos wel vergunningsplichtig. Het vellen van een solitaire boom in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied is ook altijd vergunningsplichtig, behalve als die op minder dan vijftien meter van een woning staat.

Het aanmerkelijk wijzigen van het bodemreliëf is ook vergunningsplichtig. Vroeger stond hierop een maat: alles wat meer dan vijftig centimeter opgehoogd of afgegraven werd, was vergunningsplichtig. Nu is dit vervangen door een kwalitatief criterium: alle ophogingen of afgravingen die ‘aanmerkelijk’ zijn, zijn vergunningsplichtig. Hierbij moet gekeken worden naar de implicaties van de ingreep op het terrein.

Verder is het mogelijk dat de gemeente een eigen regelgeving heeft over vergunningsplicht. Een gemeente kan bijvoorbeeld extra voorwaarden opleggen, of de vergunningsplicht verruimen via een stedenbouwkundige verordening of via een RUP of BPA. Om problemen te vermijden, ga je dit best eens na bij de dienst omgeving van je gemeente.

Gevolgen van een niet-vergunde constructie

Wanneer je een constructie geplaatst hebt en deze valt onder de regelgeving van het vrijstellingenbesluit, is dit geen probleem. Echter, wanneer je een onvergunde constructie plaatst die hier niet onder valt, bijvoorbeeld een bijgebouw groter dan 40 m² of niet-strikt noodzakelijke verharding die een oppervlakte heeft groter dan 80 m², kan dit wel voor problemen zorgen.

Indien er een vergunning aangevraagd wordt om te bouwen, onderzoekt de stad of gemeente automatisch de vergunningstoestand van de site. Als er constructies staan die in overtreding zijn, kan dit een latere vergunningsaanvraag
bemoeilijken.

Bovendien is het mogelijk dat een bepaalde constructie een derde (bijvoorbeeld een buur) kan hinderen. Deze buur kan dan klacht indienen wegens overlast. Bij een onvergunde constructie is het mogelijk dat je dan de bouwinspectie op je dak krijgt. Ook kan de bouwinspectie per toeval op deze bouwovertreding terechtkomen. In deze gevallen zal je als eigenaar een waarschuwing krijgen om de constructie te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kan een sanctie volgen in de vorm van een administratieve geldboete of een strafrechtelijke vervolging via het parket.

Ga dus altijd na of de constructie al dan niet vrijgesteld is, want een correct vergunde constructie heeft enkel maar voordelen, zowel voor jou als voor je klant. Als studie- en adviesbureau kan DLV je steeds bijstaan bij
je vergunningsaanvraag.