Tagarchief: ArtStone

Professionele aanpak grondbedekking en waterbeheer in moeilijke tijden

Str_22_Waardamme_192-HR
Lees het gehele artikel

De economische wereld zit in een van de snelste omwentelingen van de jongste decennia. Door de pandemie en de oorlog in Oekraïne – zonder de klimaatproblemen te vergeten. Reden tot paniek is er evenwel niet. De sector reageert, zoals altijd, alert en soepel. Een goed voorbeeld daarvan is de ‘grondbedekking’ bij bestrating. GreenPro peilde naar de inzichten van enkele grondleggers. 

Het gepatenteerde Fluvio buffer- en infiltratiesysteem.

Je zou denken dat je, als je businessmodel te maken heeft met betonneren en bestraten in al zijn varianten, jezelf toch een beetje achter de oren moet krabben nu de roep naar meer groen alsmaar luider wordt. Want we zijn met veel mensen op deze aardkloot. Héél veel. En dat gaat gepaard met bestrating in alle vormen en maten: van grindpaden naar asfaltwegen en alles ertussen. En dat is natuurlijk een drama voor de watercirculatie, want het water kan nergens heen. Gevolg: grondwater te kort. Als het in de zomer drie dagen niet regent, dreigen onze waterkranen afgesloten te worden. Maar dat is buiten de sector gerekend, want ook hier worden passende oplossingen aangereikt … 

Om de biodiversiteit te stimuleren en landschapscreatie bij te sturen werd een andere, meer diverse grondbedekking ontwikkeld. Waterpasserende verharding, bijvoorbeeld. Die geeft het hemelwater de kans om ter plaatse te infiltreren. De waterdoorlatende straatlaag en fundering voeren het water vertraagd af naar de ondergrond en kunnen het tijdelijk bufferen. Zo worden de rioleringen ontlast én blijft de grondwaterstand op peil. 

Over buffers gesproken: in bepaalde steden worden ondergronds waterbekkens geïnstalleerd, waar de burger dan grondwater kan oppompen om bloemen en bij uitbreiding tuinen te bewateren. 

Ebema’s waterdoorlatende grastegels en drainageoplossingen – gegroepeerd onder de naam Eco Solutions – bufferen overtollig water en laten het doorsijpelen in de ondergrond.

Waterpasserende verharding gaat van tegels met een gat in – om zo bomen en struiken te kunnen planten – over kleinschalig verhardingsmateriaal (klinkers, kleiklinkers…) en ongebonden voegen, tot zowat alle mogelijke combinaties van creatieve legpatronen. Op die manier creëer je een organische overgang van gesloten tegel naar tegel met brede waterpasserende voeg. 

Bij onze noorderburen is ‘tegelwippen’ momenteel een hype. Waar gemeenten elkaar bekampen om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. Dat komt met zijn beperkingen, uiteraard, want je kan om comfortredenen natuurlijk niet zomaar alle verharding vervangen door zachte, groene ondergrond. Een ‘gulden’ middenweg is dus aangewezen.

Authentica retro varia oude pottelbergse pan. Wienerberger

Circulariteit

Anderen zweren dan weer bij grind- en steengruispaden, in alle vormen en maten. Want die zijn natuurlijk standaard waterdoorlatend. En in sommige gevallen werd gerecycleerd materiaal gebruikt. Wat ons naadloos bij het volgende – uiterst belangrijke – onderwerp brengt: de circulaire economie. 

Het is algemeen geweten dat op dit moment slechts een beperkt percentage van het materiaal in de bouwsector écht hergebruikt wordt. Sommigen beweren zelfs niet meer dan 1%. Dat zou komen door de toegenomen regelgeving rond isolatie en door nieuwe, snellere en economisch meer verantwoordelijke manieren van bak- en andere stenen aan elkaar voegen. Gevolg: meer isolatiemateriaal, allerlei lijmen en microplastiek dat in de omgeving – meer bepaald grondwater – terechtkomt. 

Nochtans lenen veel producten zich perfect voor een circulair bouwproces. Maar dan moet het volledige bouwteam – architect, fabrikant, uitvoerder én bouwheer – wel circulair beginnen denken. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Dikwijls door budget- en tijdsdruk. Ook de kortetermijnvisies van allerlei verantwoordelijke overheden helpen niet echt. Misschien moet datzelfde ‘bouwteam’ door de overheid meer gestimuleerd worden om op circulariteit in te zetten in plaats van ze extra te belasten met CO2-taksen en kilometerheffingen?

Maak alle klinkers doorlaten. Artstone

Levertermijnen en energieprijzen

De energieprijzen kenden de laatste maanden de grootste stijging in zeer lange tijd. En dat kan niet anders dan een weerslag hebben op de prijs voor de eindgebruiker. Bedrijven gaan hiermee op verschillende manieren om. Sommige rekenen die prijsstijgingen linea recta door aan hun klanten. Andere sluiten enkel nog contracten op korte termijn af. Uiteraard omdat ze niet weten wat de toekomst zal brengen. Een derde groep kijkt nog even de kat uit de boom en probeert deze turbulente tijd uit te zitten. In de hoop dat binnenkort het een en ander zal ‘nivelleren’. De toekomst zal uitwijzen wie gelijk had.

Veel actoren geven ook te kennen dat er een beetje rek zit op de dolgedraaide globalisering. Zo wordt ook in de bouwsector meer en meer de ‘korteketenmentaliteit’ toegepast en wordt verwoed naar oplossingen gezocht om bepaalde grondstoffen en materialen dichter bij huis te halen. Of gewoon met andere grondstoffen te beginnen werken. En op die manier niet alleen de levertermijnen en energieprijzen te drukken, maar bovendien de circulaire economie – ‘reduce/reuse/recycle’ – aan te zwengelen. Zoals bijvoorbeeld beton, dat een waardig én lokaal alternatief is voor keramiek en natuursteen, die beide dikwijls de halve wereld moeten rondreizen om hier te geraken. Ook hier bomen kappen, daarvan in China palletten laten maken, en die dan weer naar hier verschepen, dat is écht niet meer van deze tijd…   

Ecospacers verhogen de voegoppervlakte en voldoen zo aan de regelgeving voor waterdoorlatende verhardingen.

Wat het ook wordt, de sector lijkt zich klaar te stomen voor wat er komt. Hetzij door creativiteit, hetzij door adequate oplossingen, hetzij door ver doorgedreven aanpassingen van het eigen businessmodel. Boeiende tijden, dat zeker!

‘De overheid draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Want circulaire economie is primordiaal. Ze zou beter bedrijven stimuleren om hierop in te tekenen dan weer de zoveelste taks verzinnen.’ – Luc Schauwvlieghe (SCHAUWVLIEGHE)

‘Creatieve én duurzame oplossingen voor wateroverlast zoeken en toepassen wordt de grootste uitdaging voor de nabije en verre toekomst.’ – Laurens Grossard (EBEMA_Stone&Style)

‘Heel wat producten lenen zich perfect voor een circulair bouwproces. Maar dan moet het volledige bouwteam – architect, fabrikant, uitvoerder én bouwheer – wel circulair beginnen denken. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Dikwijls door budget- en tijdsdruk.’ – Filip Melis (VANDE MOORTEL)

‘Beton is een waardig én lokaal alternatief voor keramiek en natuursteen, die beide vaak de halve wereld moeten rondreizen om hier te geraken. Dat is, door sterk stijgende energieprijzen, steeds moeilijker vol te houden’ – Neal Van Meeuwen (MARLUX/STRADUS)  

5 aandachtspunten bij de keuze van zwembadboorden

Zwembadboord-en-terras-in-Crystal-stone-120x240_0001(ENT_ID=169
Lees het gehele artikel

Keramiek of natuursteen? Een zwembadboord die naadloos doorloopt in het terras, of liever een speciale afwerking? Joren Verbruggen van ArtStone overloopt de belangrijkste vragen en aandachtspunten.

Het visuele aspect

“De meeste klanten kiezen voor een zwembadboord die mooi bij het terras past. Dat kan door voor beide exact dezelfde steen en afwerking te kiezen – een mogelijkheid zowel in natuursteen als in keramiek — of door het kleurenpalet door te trekken. We moedigen klanten daarom graag aan om stalen van het bestaande terras of de zwembadliner naar de toonzaal mee te nemen, zodat ze mooi kunnen vergelijken.”

“Welke steen het uiteindelijk wordt, is vooral afhankelijk van de sfeer die nagestreefd wordt. Belgische blauwe steen is een klassieker, en in strakke, moderne tuinen doet bijvoorbeeld keramiek met beton- of zelfs metaallook het goed. Wie vooral een warme, zuiderse sfeer wil creëren, grijpt best naar zandkleurige en beigetinten, zoals die van de Egyptische kalksteen Sinai Pearl.”

Keramische zwembadboord met bullnose afwerking.

Veiligheid

“Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt rond het zwembad, en voor tegels en boorden heeft dat vooral betrekking op de slipvastheid. Keramiek moet daarvoor aan bepaalde normen voldoen. In Italië werd die normering onlangs zelfs verstrengd, zodat de veiligheid absoluut gegarandeerd is. Wist je trouwens dat er tegels bestaan die in droge toestand glad zijn, maar onder invloed van water ruw worden?”

“Bij natuursteen wordt de veiligheid niet zozeer door de steen zelf, maar eerder door de oppervlakte-afwerking bepaald. Voor terrastegels en zwembadboorden bieden wij dan ook enkel ruwe oppervlakte-afwerkingen aan.”

Afwerking

“De rand kan afgewerkt worden met een bullnose enerzijds of een papegaaienbek anderzijds. In het eerste geval wordt de rand van de steen gewoon afgerond, in het tweede geval is ze voorzien van een L-vormige afwerking, al dan niet afgerond, die de rand van het zwembad overlapt. Daardoor oogt de boord wat dikker of bombastischer, maar wordt de rand van het zwembad wel mooi weggewerkt.”

“Kies je voor natuursteen, dan is elke neusafwerking zonder meer mogelijk. Bij keramiek beperkte men zich in het verleden vooral tot de bullnose en de rechte papegaaienbek, waarbij die laatste gerealiseerd werd door een extra randje in verstek aan de tegel te verlijmen. Om dezelfde veelzijdigheid te bieden als bij natuursteen, hebben we onlangs echter onze keramiekproductie uitgebreid. Daardoor kunnen we niet alleen zelf instaan voor de reeds gekende neusafwerkingen, maar kunnen we ook massieve keramische boorden, en bijgevolg een afgeronde papegaaienbek, leveren in zowel 2/3 als 3/5.”

Egyptische kalksteen Sinai Pearl met afgeronde papegaaienbek.

Afmetingen

“Net als bij de terrastegels zien we bij de zwembadboorden een duidelijke trend naar grotere formaten. Afmetingen van 100×30 centimeter of 120×40 centimeter zijn lang geen uitzondering meer, en je kan mits de juiste afwerking zelfs perfect een terrastegel van 100×100 centimeter als zwembadboord toepassen. Op die manier wordt het onderscheid tussen boord en terras echt miniem.”

“Een klassieke fout met betrekking tot afmetingen, is dan weer dat bestellingen gedaan worden louter op basis van de binnenafmetingen van het zwembad. Op die manier vergeet je evenwel de hoeken van het bad in rekening te brengen, waardoor je op de werf plots op een tekort zal stoten.”

Belgische blauwe steen is rond het zwembad nog steeds een klassieker.

Levertermijn

“Het voorbije jaar was er een enorme vraag naar zwembaden en zwembadboorden, maar vanwege corona waren er ook toeleveringsproblemen vanuit het oosten. Veel natuursteenvoorraden, zoals Vietnamese blauwe steen of graniet, zijn in België daardoor zo goed als uitgeput, al verwachten we in de loop van augustus wel nieuwe leveringen. Belgische blauwe steen en ook de Sinai Pearl hebben we vandaag nog uitgebreid op voorraad, net als ons totaalaanbod aan keramiek.”  

Bestel je bestrating vroeg genoeg

De waalformaat betonklinkers Artstone Classic in de kleur Cotta kopiëren
Lees het gehele artikel

Het bedrijf staat bekend om zijn grote voorraden, de productie van betonklinkers en Belgische blauwsteen, en de invoer van oosterse natuursteen en keramische tegels. Volgens Joren Verbruggen van Artstone zijn 2020 en 2021 bijzondere jaren voor de hele sector.

“Er is een nijpend tekort aan kleiklinkers in het voorjaar”, zegt Verbruggen. “De aanvoer hapert en de voorraden zijn nagenoeg uitgeput. We verwachten dat de leveringen weer op gang zullen komen vanaf de tweede jaarhelft. Voor wie nu, in het voorjaar, zijn oprit of terras wil aanleggen, mag dit een magere troost wezen. Bij Artstone beschikken we echter over voldoende alternatieven om dit tijdelijke probleem te counteren. Een mooie oplossing vormen onze betonklinkers in een sierlijk waalformaat en verkrijgbaar in diverse kleuren. We produceren die in onze eigen fabriek, waardoor ook nu direct uit voorraad geleverd kan worden.”

Drie centimeter dikke keramische tegels voor opritten.

Kiezen voor Belgische blauwsteen “Een ander aanvoerprobleem doet zich voor bij de Vietnamese blauwsteen. Ook hier zijn er grote vertragingen bij de levering. Erger nog, sinds de uitbraak van het virus zijn de transportkosten maar liefst vervijfvoudigd! Doordat het aantal beschikbare containers schaars is, blijft een groot deel van de bestelde goederen in Vietnam staan. We hebben nog stock staan van een aantal afwerkingen en formaten, maar reserveren is dus een must.”

“Het positieve hieraan is dan weer dat het prijsverschil met de Belgische blauwe hardsteen uit eigen productie zo goed als verwaarloosbaar is geworden. We zien dat om deze reden steeds meer mensen kiezen voor onze inlandse blauwe hardsteen, die toch net iets kwalitatiever en duurzamer is. Ook keramische terrastegels of oprittegels worden regelmatig als alternatief genomen.”

Import van verhardingsmaterialen

Voor materialen zoals natuursteen en keramiek heeft Artstone eigen importkanalen opgezet. Zo blijven ook in 2021 de keramiektegels vlot leverbaar. Zowel 20/20/2 in keramiek als 60/60/2 of 60/60/3 en 90/90/3 voor een oprit zijn vlot beschikbaar. Tegels met een dikte van drie centimeter zijn uitermate geschikt voor opritten. Verbruggen: “Hierdoor kunnen we net iets korter op de bal spelen dan een aantal van onze collega’s. Toch raden we onze klanten aan om alle bestellingen tijdig door te geven. Zo kunnen we nog beter het hoofd bieden aan de huidige strubbelingen op vlak van aanvoer.”

Artstone XXL betontegels.

Kandela Platines

“Door de hoge transportkosten zijn er heel wat materialen blijven staan. Zo is er, vergeleken met andere jaren, heel wat minder Kandela (platines) binnengekomen. We hebben enkele duizenden vierkante meters in bestelling staan, die de komende maanden zullen arriveren. Als je dus Kandela wil plaatsen in mei en juni, kan je best nu al reserveren. Het grootste deel van die bestelling zal al verkocht zijn voor ze in België arriveert.”

Eigen productie van betonklinkers.

Beton, volwaardig alternatief

“Ook onze maatvaste betonklinkers uit eigen productie vallen in de smaak als alternatief voor kleiklinkers en natuursteenklinkers”, vervolgt Verbruggen. “Beton is breed inzetbaar als verharding en verkrijgbaar bij Artstone in zowel klinkers als tegels. Dankzij onze eigen productie kunnen we de kleuren zelf samenstellen en daardoor ook beter laten aansluiten bij de look van klei- en natuursteenklinkers.”

“Die eigen productie zorgt er ook voor dat we altijd scherpe prijzen én een vlotte levering kunnen garanderen. Daarnaast is er een groot verschil in prijs tussen een betonklinker en natuursteen- en kleiklinkers. Kortom: beton is een hedendaags en extreem duurzaam alternatief voor verhardingen in natuursteen.”  

Nieuwe waterdoorlatende oplossing voor oprit en terras

waterdoorlatende klinkers realisatie kopiëren
Lees het gehele artikel

Om grondwaterstanden op peil te houden en rioleringen te ontlasten, legt Vlaanderen al enkele jaren regels op om regenwater zoveel mogelijk op eigen terrein op te vangen en te laten infiltreren. Voor opritten en terrassen betekent dat dat waterdoorlatende oplossingen de voorkeur hebben en, in veel gevallen, zelfs verplicht zijn. Artstone ontwikkelde een eenvoudig doch uiterst effectief hulpmiddel om in quasi alle omstandigheden aan deze eisen te voldoen.

In de zoektocht naar een waterdoorlatende oplossing voor oprit of terras wordt er klassiek gedacht aan siergrind of grasdallen. Valabele oplossingen, dat zeker, maar uiteraard niet zonder beperkingen. Bovendien houdt niet iedereen van het uitzicht van deze producten, laat staan van het onderhoud dat ze vergen. In veel gevallen zal de esthetische en praktische voorkeur van de klant dan ook uitgaan naar klinkers of tegels. Daar bestaan gelukkig steeds meer oplossingen voor.

Het gepatenteerde Fluvio buffer- en infiltratiesysteem.

Waterdoorlatende klinkers

Waterdoorlatende betonklinkers worden vervaardigd met een grotere grindmaat, waardoor de klinkers een poreus karakter hebben. Water kan dus perfect door de verharding heen wegsijpelen, zonder risico op dichtslibben. De waterdoorlatende klinkers zijn verkrijgbaar in drie verschillende grijstinten en vier verschillende formaten.

Waterpasserende klinkers

Een oplossing met waterpasserende betonklinkers zet in op de verhouding tussen massa en voegen. Door de specifieke vorm van deze oplossing, beschikbaar in vier kleuren en een vast formaat van 22 x 11 x 8 centimeter, blijft tussen de stenen immers een zodanige voegoppervlakte vrij, dat regenwater eenvoudig via die weg kan doorsijpelen. De verhouding is van die aard, dat ze perfect aan de vigerende regelgeving voor waterdoorlatende verhardingen voldoet.

Ecospacers verhogen de voegoppervlakte en voldoen zo aan de regelgeving voor waterdoorlatende verhardingen.

Ecospacers by Artstone

Om voorbij te gaan aan de nog steeds beperkte esthetische mogelijkheden van bovenstaande oplossingen, echter, lanceert Artstone dit jaar een uniek en universeel hulpmiddel. De Ecospacers zijn er immers op gericht om eender welke kleiklinker, betonklinker of natuursteenklinker een waterpasserend karakter mee te geven. Het principe van het product is dan ook gelijkaardig aan dat van waterpasserende klinkers, met name de voegoppervlakte vergroten om zo voldoende infiltratie toe te laten.

Heel concreet zijn de Ecospacers kunststof afstandhouders met een dikte van één centimeter, die tussen de klinkers geplaatst worden. Ze kunnen gecombineerd worden met alle klinkers en tegels, die zo perfect aan de regelgeving kunnen voldoen. Bijkomend voordeel: in lijn werken wordt zo gemakkelijker dan ooit. Dankzij een afwerking met een waterdoorlatende invoegsplit, is de Ecospacer niet langer zichtbaar en blijft het waterdoorlatende karakter van de verharding verzekerd. Een doodeenvoudige en functionele oplossing, dus, die de keuze voor elke klant gemakkelijk maakt.

Een doodeenvoudige doch functionele oplossing.

Opbouw, fundering en Fluvio bufferblok

Uiteraard is het succes van een waterdoorlatende of waterpasserende verharding pas gegarandeerd als ook de ondergrond een waterdoorlatend karakter heeft. Gezien de steeds grotere contrasten tussen periodes van extreme droogte en momenten van zware regenval, zal het belang van buffering zelfs alleen maar toenemen. 

Met het gepatenteerde Fluvio buffer- en infiltratiesysteem biedt Artstone ook hier een oplossing voor. De blokken vervangen gedeeltelijk de fundering en zijn voorzien van een grote holte om regenwater tijdelijk te bufferen en via sleuven vertraagd in de grond te laten insijpelen. Bij zware regenval voorkomt men zelfs op locaties met een hoge grondwaterstand of moeilijk infiltreerbare ondergrond plasvorming en wateroverlast. Ook water van aanpalende verhardingen of daken kan men bovendien via deze weg
laten wegsijpelen.  

Zwembadboorden die perfect doorlopen in het terras

Step Iron 80×80
Lees het gehele artikel

Keramische en natuursteen oplossingen in overvloed

ArtStone heeft daarvoor niet alleen een ruim aanbod aan keramische en natuursteen terrastegels en klinkers, maar biedt ook diverse oplossingen voor perfect afgewerkte zwembadboorden.

Tekst Elise Noyez    |    Beeld ArtStone

Ongeacht of een zwembad of zwemvijver volledig ter plaatse gebouwd wordt, of er gebruik gemaakt wordt van een prefab kuip, een zwembadboord is een noodzakelijke afwerking. Deze zorgt er immers voor dat de ruwe randen van de opbouw mooi afgewerkt worden en dat de zwemliefhebber comfortabel in en uit zijn waterpartij kruipt.Het juiste materiaal

Voor veel particulieren zal het erop aankomen een zwembadboord te kiezen die naadloos aansluit bij het terras, of er idealiter zelfs volledig in doorloopt. Slechts een enkeling zal op zoek gaan naar een speciale afwerking om het zwembad extra in de kijker te zetten.

Een terras in Belgische blauwe steen in combinatie met een mooi afgewerkte zwembadboord zorgt voor een klassevol zwembad of dito zwemvijver.

ArtStone biedt in ieder geval ruime mogelijkheden voor beide types eindklant. Zo kan de specialist in verhardingen zwembadboorden maken in bijna elk type keramische tegel, voor een perfecte combinatie met het ook al omvangrijke aanbod keramische terrastegels. In natuursteen behoren onder meer standaard boorden in Belgische en Vietnamese blauwe steen, of in graniet en basalt tot de mogelijkheden. Maatwerk kan ook, en is in Belgische blauwe steen het eenvoudigst toe te passen.

Een neus voor details

Naast de aansluiting tussen zwembadboord en terras, vergt ook de verbinding tussen de boord en het zwembad zelf enige aandacht. Daarvoor bestaan in de kern twee opties: ofwel wordt de boordsteen over de volledige dikte met een 90° of 180° afronding afgewerkt en zo bovenop de rand van zwembad of zwemvijver gelegd – we spreken hier over een bullnose afwerking; ofwel wordt er gewerkt met een zogeheten papegaaienneus, waarbij de boordsteen gedeeltelijk over de zwembadrand heen gelegd wordt.

De Palladio light zwembadboord met ronde papegaaienneus in contrast met de omliggende kleiklinkers.

Vooral deze laatste oplossing is populair. Hoewel ze iets minder fijn is dan een bullnose – aan de aanzichtszijde heeft de boord doorgaans namelijk een dikte van zo’n 5 cm, in plaats van 2 à 3 cm bij de bullnose – is ze door de overlapping namelijk beter in staat om kleine onnauwkeurigheden aan de naden van de waterpartij te verbergen. Een papegaaienneus is daarom erg in trek bij zwembaden, terwijl een bullnose eerder bij zwemvijvers toegepast wordt.

In principe is er zowel bij natuursteen als bij keramiek de keuze tussen beide afwerkingen, al zijn de mogelijkheden bij natuursteen iets uitgebreider. Zo kan uit natuursteen niet alleen een rechte papegaaienneus gehouwen worden, maar net zozeer een afgeronde versie. Bij keramische zwembadboorden, waar de neus gecreëerd wordt door de extra rand in verstek aan de tegel te verlijmen, zijn naast de bullnose afwerking enkel rechte papegaaienneuzen mogelijk.

Bullnose afgeronde keramische zwembadboorden zijn ook mogelijk bij ArtStone, hier in 90° uitvoering.

Voordelen voor particulier én professional

Om particulieren over heel Vlaanderen de kans te bieden een juiste keuze te maken, heeft ArtStone toonparken en -zalen in Zedelgem, Lede, Puurs en Heusden-Zolder. De outdoor terreinen zijn 24 op 24 en 7 op 7 toegankelijk, en tijdens de reguliere openingsuren staan ArtStone medewerkers paraat voor duidelijk advies. In Puurs sinds kort zelfs
op zondag!

Helemaal uniek is dat ArtStone de volledige productie van Belgische blauwe steen zelf in handen heeft. Daarvoor investeerde het in een aangepast machinepark, met als gevolg dat het deze populaire natuursteen tegen een uitzonderlijk scherpe prijs kan aanbieden. Daarbovenop geniet u als groenprofessional uiteraard ook nog een professionele korting.