NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
‘We willen groen dicht bij de mensen brengen’
In het Groenhovebos werden twee waterbufferbekkens aangelegd.

‘We willen groen dicht bij de mensen brengen’

In de rubriek Stad in de Kijker laten we in elke editie een stads- of gemeentebestuur aan het woord en polsen we naar de initiatieven die genomen worden om natuurbeheer, biodiversiteit of groenbeheer te versterken. Een ambitie die steeds in relatie tot en in samenwerking met de lokale bevolking verwezenlijkt moet worden, menen ze in het West-Vlaamse Torhout.

Mobiliteit, Leefmilieu en Dierenwelzijn, Natuur en Groen, Noord-Zuidbeleid, Begraafplaatsen en Toerisme…: de bevoegdheden van Torhouts schepen Elsie Desmet zijn niet toevallig allemaal verbonden aan ecologie, duurzaamheid en de groene ruimte. “Groen zit in mijn bloed”, zegt ze. “Al van kleins af aan doe ik niets liever dan wroeten in de aarde. Ook toen ik in 2007 gemeenteraadslid werd, waren het de items die ik heel intens opvolgde.” 

De promotie tot schepen volgde in 2013. “Van een volwaardig groenbeleid was er toen nog weinig sprake. Tijdens mijn eerste legislatuur hebben we dan ook sterk ingezet op visievorming en enkele bijbehorende realisaties, die we vandaag verder bestendigen. De centrale ambitie is alvast om natuur en groen dichter bij onze inwoners te brengen. Niet alleen om het draagvlak voor natuur en een ecologisch groenbeheer te vergroten, maar ook om bij te dragen aan welzijn, ontmoeting en verbinding.” De pijlers van het beleid zijn bossen, parken en wijkgroen.

Elsie Desmet is schepen van Mobiliteit, Leefmilieu en Dierenwelzijn, Natuur en Groen, Noord-Zuidbeleid, Begraafplaatsen en Toerisme in Torhout.

Bos

Wie op de kaart kijkt, ziet dat Torhout langs drie zijden door bosgebied omarmd wordt: het Wijnendalebos in het westen, Domein d’Aertrycke in het noorden, en Groenhovebos in het oosten. “Mensen moet deze bossen kunnen voelen en ervaren”, aldus Desmet. “De wandelcultuur is daarom in alledrie de gebieden sterk vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er in Domein d’Aertrycke ook heel wat voorzieningen voor fietsers, met onder meer een nieuwe fietsverbinding met de Groene 62, een oude spoorwegroute die fietsers rechtstreeks van Torhout naar Oostende brengt.”

In het Groenhovebos krijgt ook water sinds kort een centrale rol. 

“In 2012 en 2015 werd Torhout geconfronteerd met enorme wateroverlast”, verklaart Desmet. “We moesten dus dringend investeren in groen-blauwe oplossingen. Dat deden we onder meer in het Groenhovebos, waar twee waterbufferbekkens aangelegd werden en een recreatieve invulling kregen. Het natuurlijk speelbos Torwoud is bijvoorbeeld een populaire trekpleister en in mei werd ook het tweede waterbufferbekken ’t Hoge Water ingehuldigd, met recreatieve voorzieningen zoals een vlot over het water en een vogelkijkhut.”

Het parkgebied rond kasteel Ravenhof vormt in de zomermaanden het toneel voor optredens en filmvoorstellingen.

Park

In de stadskern vormen drie parken de belangrijkste groene aantrekkingspolen van Torhout. 

“Het parkgebied rond kasteel Ravenhof vormt in de zomermaanden het toneel voor optredens en filmvoorstellingen. Het heeft in de vorige legislatuur al een hele renovatie ondergaan, maar zal binnenkort nog nauwer verbonden worden met de leestuin van de bibliotheek.”

Verbinding is ook het kernwoord bij de overige twee parkgebieden: de site ’s Gravenwinkel en Tuin de Brouckere. 

“Zij bevinden zich op een boogscheut van elkaar en zullen in de komende jaren als één groene long ontwikkeld worden. Daartoe hebben we een achterliggend stuk grond gekocht, en het voormalige gebouw van de dienst Financiën, dat gesloopt zal worden. Zo zullen we de parken niet alleen met elkaar te verbinden, maar zullen we ook de aansluiting maken bij een ander deel van de stad.”

Wijkgroen

Het wijkgroen, tot slot, bevindt zich zowel letterlijk als figuurlijk het dichtst bij de burger. 

“Torhout bestaat uit een stadscentrum met daarrond zes wijken. Daar is heel wat groen aanwezig, vaak op het einde van doodlopende straten en tussen de verschillende wijken in. Vroeger ging het echter veelal om doodgewone graspleintjes. In samenwerking met de omwonenden worden die stukjes groen, groot of klein, nu één voor één ontwikkeld.” 

Het natuurlijk speelbos Torwoud is een populaire trekpleister, maar ook een nuttig waterbufferbekken.

Tot speelpleintjes, bijvoorbeeld, maar net zo goed tot een vogelbos. 

“Niet elk stukje groen moet per definitie toegankelijk zijn om gerespecteerd te worden”, aldus Desmet, “maar het is wel belangrijk dat het tot stand komt in samenspraak met de omwonenden en dat we hen erbij blijven betrekken. Al is het maar door infoborden te plaatsen die inzicht geven in wat er zich in dat stukje groen afspeelt en waarom het zo belangrijk is. Het is onze verantwoordelijkheid als stadsbestuur om de mensen voldoende kennis te laten maken met de waarde van groen in al zijn facetten.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details