NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Verlenging fytolicentie en update software

Verlenging fytolicentie en update software

Op 20 juni werd door FOD de definitieve procedure voorgesteld voor wie niet de nodige bijscholingen voor de fytolicentie haalt tegen de vervaldatum. Daarnaast werd ook de update van de nieuwe software van het fytoweb voorgesteld..

Algemene werkwijze

Wie voldoende vormingsactiviteiten binnen de geldigheidsduur van de licentie volgt, behoudt zijn licentienummer. De niet-betalende fytolicentie wordt vanaf de vervaldatum automatisch verlengd voor zes jaar zonder dat je zelf actie hoeft te ondernemen. Wie over een betalende (vb. NP of P3) fytolicentie beschikt en voldoende opleidingen volgde, kan zijn fytolicentie verlengen, op voorwaarde dat hij/zij de factuur voor de verlenging tijdig betaalt. Nieuw is dat je de factuur niet meer op persoonlijke titel dient te betalen. Het is mogelijk zijn om een ander facturatie-adres op te geven. Voor vrijstelling van betaling moet de FOD tijdig een verklaring ontvangen waarom je een vrijstelling aanvraagt. Wie zijn laatste bijscholing volgt net voor de vervaldatum, zal zijn fytolicentie behouden. Opgelet: tussen de laatste bijscholing en de definitieve registratie bij FOD kan er een periode van enkele weken tot maanden zitten. In deze periode is uw fytolicentie niet meer actief! Ze is dus tijdelijk vervallen. Vanaf het moment waarop FOD de registratie ontvangt, wordt de licentie weer actief en blijft ze voor zes jaar geldig. In tabel 1 vind je het aantal te volgen bijscholingen in functie van de fytolicentie.

Wie onvoldoende vormingsactiviteiten volgde tegen de vervaldatum, verliest onherroepelijk zijn fytolicentie. Je moet dus een nieuwe fytolicentie aanvragen. De aanvraag kan pas goedgekeurd worden na het volgen van de ontbrekende bijscholingen. Je krijgt een nieuw fytolicentie-nummer. De geldigheidsduur bedraagt zes jaar, vanaf het moment waarop je de nieuwe licentie krijgt. In de periode tussen de vervallen licentie en de nieuwe is het gebruik, opslag, … van fyto-producten voor professionele activiteiten niet toegelaten.

Wat moet je doen wanneer je je fytolicentie verliest en een nieuwe nodig hebt? Je hebt een periode van zes jaar om de nodige vormingsactiviteiten te volgen. Met andere woorden: er wordt gekeken naar de bijscholingen die je volgde gedurende de laatste zes jaar voor de nieuwe aanvraag. Dit houdt in dat de vormingsactiviteiten die je vijf jaar geleden volgde, maar één jaar meer geldig zijn. Nadat FOD de bijscholingen heeft geregistreerd, krijg je een nieuwe fytolicentie. Wie zijn bestaande licentie wenst te verhogen, bijvoorbeeld van P1 naar P2, en daarvoor het nodige diploma of getuigschrift heeft, kan dit op dezelfde manier verkrijgen.

Verschillende doppen die gebruikt kunnen worden door een fytolicentiehouder.

 

Buitenlandse licentie

Fytolicentiehouders die een licentie hebben via de wederzijdse erkenning (buitenlandse fytolicentie die toelaat om een Belgische fytolicentie aan te vragen), moeten een nieuwe fytolicentie aanvragen. De einddatum van de fytolicentie wordt gelijkgesteld aan deze van de buitenlandse licentie. Voor een betalende licentie wordt de betaling pro rata geregeld in functie van de geldigheidsduur (€220 voor 72 maanden). Voor buitenlanders is het ook mogelijk om de Belgische bijscholingen te volgen. Zo kunnen ze hun Belgische fytolicentie behouden. Daarnaast moeten ze zich voor de fytolicentie in hun eigen land ook voldoende bijscholen.

Wie onvoldoende bijscholingen volgde tegen de vervaldatum, kan ook een nieuwe basisopleiding volgen. Ook hiervoor moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. De aanvraag kan pas gebeuren nadat de fytolicentie vervallen is. De datum sluit niet noodzakelijk aan bij de vorige licentie.

Als je je fytolicentie niet wenst te verlengen, hoef je niets te ondernemen. Vanaf de vervaldag zijn gebruik, stockage, aankoop, verkoop en advies niet meer mogelijk.

Individuele communicatie

De FOD zal een individuele communicatie voeren in het kader van de verlenging van de fytolicentie. Deze communicatie zal verlopen via mail voor iedereen die zijn mailadres in zijn online dossier ingevuld heeft. Je online dossier kun je terugvinden op www.fytolicentie.be . Je kunt er je persoonlijke gegevens controleren aan de hand van je identiteitskaart en bijhorende code. Er zal ook een communicatie per brief mogelijk zijn als je mailadres niet gekend is in het online dossier. Opgelet voor oude en foutieve mailadressen!

Een jaar voor de vervaldatum zal er een mail of brief gestuurd worden met de melding hoeveel bijscholingen je al gevolgd hebt en hoeveel je er nog dient te volgen. Wie zes maanden voor de vervaldatum nog niet in orde is, krijgt nogmaals een herinneringsmail. Voor betalende licenties wordt dezelfde procedure toegepast en wordt gevraagd naar de facturatiegegevens of naar een verklaring betreffende de vrijstelling.

Update website en software

In het najaar worden de website (fytoweb) en de software geüpdatet. Voor wie zijn gegevens in zijn online dossier volledig ingevuld zijn, zal het niet meer nodig zijn om in te loggen met de ID-kaart om zijn stand van zaken op te volgen. Het mailadres (uniek) gecombineerd met het rijksregisternummer zal voldoende zijn om deze info in te winnen.  Voor communicatie met de FOD zal ook maar één mailadres meer geldig zijn per landstaal. Voor Vlaanderen wordt dit: fytolicentie@health.fgov.be Wie geen Belgische ID-kaart heeft, mag zijn vragen steeds stellen via dit mailadres.

Het zal ook eenvoudiger zijn om een nieuwe licentie aan te vragen via het online aanvraagformulier. Dit zal kunnen op basis van een vervallen licentie. Het online formulier zal ook nog de enige mogelijkheid zijn om een aanvraag in te dienen. Er zal ook een tweede mailadres (hoeft niet uniek te zijn) mogelijk zijn om bijvoorbeeld kopieën aan te vragen. Ook het facturatieadres kan aangepast worden. Adreswijzigingen en overlijdens worden automatisch ontvangen via het rijksregister en aangepast. Indien nodig zal je ook meerder bijlagen aan je dossier kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een verklaring van niet-commerciële voorlichter zal afzonderlijk toegevoegd worden.

In onderstaand blokschema vind je schematisch de werkwijze weer voor de verlenging van de fytolicenties.

Besluit

Kijk in uw online dossier of alle gegevens correct ingevuld zijn. Raadpleeg het dossier om na te gaan hoeveel bijscholingen je nog moet volgen. Volg tijdig de nodige bijscholingen.

Wie nog geen fytolicentie heeft kan ook via het aanvraagformulier een fytolicentie aanvragen. Bepaalde diploma’s of getuigschriften dat je behaalde tijdens je studies (middelbaar, hoger, naschools,…) kunnen in aanmerking komen. Om je fytolicentie aan te vragen. Indien je diploma langer dan zes jaar geleden behaalde, dan kan je door voldoende bijscholingen te volgen, toch nog een fytolicentie krijgen. Je hoeft dus niet automatisch een basisopleiding te volgen.. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details