Platform voor de tuin- en groenprofessional

NL | FR

Nieuws

Procedure en timing voor omgevingsvergunning

Bouwplannen—dreamstime

Tekst | Paulien Tanghe, adviseur bij studie- en adviesbureau DLV

Beeld | studie- en adviesbureau DLV

9 september 2021 Leestijd 7 minuten

Deel dit artikel

Deze materie mag dan wel saai en eentonig lijken, dit overzicht zorgt ervoor dat je een correcte inschatting kan maken van wat je mag verwachten wanneer je een omgevingsvergunning nodig hebt. Doe er je voordeel mee.

De vergunningsplicht

De omgevingsvergunning omvat de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning, verkavelingsvergunning… Of je nu een afdak wil plaatsen of een volledig nieuw gebouw optrekken, de regelgeving van de omgevingsvergunning is in beide gevallen van toepassing. De omvang van het project maakt hier geen verschil uit. De regelgeving zegt immers het volgende: 

“Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen:

• een constructie optrekken of plaatsen;
• materialen functioneel samenbrengen waardoor een constructie ontstaat;
• een constructie afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden;
• …” 

Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Zeer kleinschalige projecten, zoals de aanleg van een oprit, kunnen vrijgesteld worden. Informeer je hier dus steeds over. Is er geen uitzondering gekend? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.  

De verschillende stappen

De procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag kent verschillende stappen. De eerste en meest belangrijke stap is de voorbereiding van de aanvraag. Tijdens de voorbereiding informeer je jezelf over wat vergunningsplichtig is, maak je plannen op met of zonder een architect, en zorg je voor een motivatie van je aanvraag. 

Vervolgens ga je over tot de indiening van je dossier en begint een eerste periode van dertig dagen waarbinnen je aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard moet worden. Tijdens die periode heeft men de tijd om te controleren of je aanvraag volledig is. Ben je iets vergeten? Of wil men nog aanvullende informatie? Dan zet men de procedure stop of wordt om bijkomende informatie gevraagd. Eens de nieuwe informatie wordt aangeleverd, heeft men opnieuw dertig dagen de tijd om dit te controleren.  

Van zodra je dossier volledig wordt verklaard, start de inhoudelijke beoordeling van het dossier. Voor eenvoudige dossiers neemt dit maximaal 60 dagen in beslag, voor de overige dossiers maximaal 105 of 120 dagen. Binnen deze termijn moet je een beslissing over je aanvraag ontvangen. Heel vaak worden deze maximale termijnen opgebruikt, gezien de grote toevloed van vergunningsaanvragen.  

Tijdens de periode van de inhoudelijke beoordeling van je dossier kan een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek moet je gedurende dertig dagen een geel bekendmakingsblad ophangen. Gedurende die periode kunnen omwonenden de aanvraag inkijken en eventuele bezwaren doorgeven. Een bezwaar betekent niet automatisch een weigering van je dossier, maar vraagt wel extra aandacht!  

Eveneens tijdens deze periode wordt advies gevraagd aan externe instanties. De meest voorkomende adviesinstanties zijn het departement Landbouw en Visserij, de dienst Waterlopen, een intercommunale inzake erfgoed, en het Agentschap Natuur en Bos. Daarnaast kunnen ook maatschappijen zoals Telenet en Fluvius om advies gevraagd worden.  

Duiken er tijdens die inhoudelijke beoordeling problemen op, zoals bijvoorbeeld een vergissing, een bezwaar of een negatief advies, dan kunnen de plannen van de aanvraag eventueel nog aangepast worden. Dat gebeurt aan de hand van een wijzigingsverzoek. Hiermee kan je een aantal zaken van de aanvraag aanpassen of corrigeren. Bij een wijzigingsverzoek heeft men wel het recht om de beslissingstermijn te verlengen met 60 dagen. Ook wanneer een procedurefout gemaakt werd, kan de aanvraag met 60 dagen verlengd worden door een administratieve lus.  

Tot slot moet binnen de termijn een beslissing worden genomen over je aanvraag. Die wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen van je gemeente of door de deputatie van je provincie. Zij beslissen over je dossier aan de hand van je documenten, de eventuele bezwaren en de adviezen. Daarnaast ontvangen zij ook een eindadvies van de hoofdambtenaar van de dienst Omgeving met het voorstel om wel of niet te vergunnen. 

De beslissing

Werd er een beslissing genomen over je aanvraag? Dan moet je die beslissing nog 30 dagen uithangen op een duidelijk zichtbare plaats langs de openbare weg. De verplichting om de beslissing uit te hangen, geldt bij een vergunning, maar meestal ook bij een weigering. Tijdens die periode hebben belanghebbenden de kans om beroep aan te tekenen. Zij hebben hiervoor 35 dagen de tijd, dus 5 dagen langer dan dat het blad moet uithangen. Indien er geen beroep wordt aangetekend, mag je starten met de uitvoering van je vergunning.  

Bijgevolg neemt de procedure bij een eenvoudige aanvraag ongeveer 30+60+35 dagen in beslag, zonder de voorbereidingstijd, zijnde ongeveer vier maanden. 

Voor de overige projecten neemt de aanvraag ongeveer 30 +105+ 35 dagen in beslag, zonder de voorbereidingstijd, zijnde ongeveer vijf maanden.  

In beide gevallen kan de procedure ook nog eens met 60 dagen verlengd worden door een wijzigingsverzoek of een administratieve lus. 

Wens je begeleiding bij je omgevingsvergunningaanvraag? Contacteer een DLV-adviseur via info@dlv.be of via het gratis nummer 0800 90 910.   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

louwers mediagroep
 • IB-1

  Interieurbouw & Schrijnwerk

  Platform voor de interieurbouwbranche

  Naar website
 • GWW-BE

  Grond/Weg/Waterbouw

  Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

  Naar website
 • IA

  Industrial Automation

  Platform over productie- en procesautomatisering

  Naar website
 • LP

  Lumenpro

  Platform over licht en verlichting

  Naar website
 • MTV

  Metaalvak

  Platform voor de metaalverwerkende industrie

  Naar website
 • Recyclepro

  Recyclepro

  Platform over de gehele recyclingstroom

  Naar website
 • CLW

  Construire la Wallonie

  Plateforme pour le bâtiment, génie civil et infrastructures

  Naar website
 • KB

  Keukenbouw

  Platform over design en techniek in de keukenbranche

  Naar website
 • Bouwmat

  Bouwmat

  Platform over bouwmaterieel & bouwmachines

  Naar website
 • BAVL

  Bouwen aan Vlaanderen

  Platform voor de bouw

  Naar website
 • ArchiComm-BE

  ArchiComm

  Platform over architectuur, interieur- & landschapsarchitectuur

  Naar website
0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details