NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Niet voor elk zwembad  is een vergunning nodig
Heerlijk maar vooral zorgeloos genieten van je zwembad.

Niet voor elk zwembad is een vergunning nodig

Duidelijke regels voor waterpret in eigen tuin

Voor wie verkoeling zoekt in zijn eigen tuin, is de algemene regel heel simpel: een vergunning voor het plaatsen van een zwembad is niet nodig als je rekening houdt met enkele voorwaarden.

Tekst Ineke Denys, DLV    |    Beeld Dreamstime

Overdekt of niet-overdekt?

In het vrijstellingsbesluit van 16/07/2010 wordt beschreven dat het plaatsen van niet-overdekte constructies in zij- en achtertuin toegelaten is. Hou er wel rekening mee dat de totale oppervlakte aan verharding die vrijgesteld is in de tuin beperkt is tot een maximum van 80 m². De oppervlakte van de woning en de noodzakelijke toegangswegen voor het betreden van de woning, de garage of een woningbijgebouw, worden hier niet in meegeteld. De constructie moet geplaatst zijn binnen een straal van 30 meter van de vergunde of hoofdzakelijk vergunde woning, en de afstand tot de perceelgrens moet minimaal 1 meter zijn. Is er reeds een bestaande scheidingsmuur, dan mag de constructie ook hiertegen aangebouwd worden en hoef je dus geen rekening te houden met de afstand van 1 meter.

Ben je meer geneigd om een overdekt zwembad te plaatsen? Ook dan kan je je beroepen op het vrijstellingsbesluit en hoef je geen vergunning aan te vragen. Hier zijn de voorwaarden nog iets strikter. Voor het plaatsen van een overdekte constructie is de maximaal toegelaten oppervlakte beperkt tot 40 m² in plaats van 80m². Ook hier worden alle aanwezige overdekte constructies in de zij- en achtertuin samengeteld en mag de totale oppervlakte niet meer dan 40 m² bedragen. De constructie die men wil plaatsen is ook in de hoogte beperkt tot maximum 3,5 meter hoog. De afstand tot de perceelgrens wordt voor overdekte constructies opgesplitst naar minstens
1 meter in de achtertuin en minstens 3 meter in de zijtuin. Ook hier ben je verplicht de constructie op te trekken binnen een straal van 30 meter rondom de bestaande woning.

Wat met bestaande gebouwen?

Een oude schuur of leegstaand woningbijgebouw kan perfect ingericht worden als poolhouse of binnenzwembad. Voor de verbouwingswerken zonder stabiliteitswerken en met louter een wijziging aan zijgevels, achtergevels en daken, ben je vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Hou er rekening mee dat het fysiek bouwvolume niet mag wijzigen en dat er ook geen woongelegenheid in mag ondergebracht worden. Wel is er vaak een functiewijziging voor het gebouw noodzakelijk. In deze gevallen is er dus wel sprake van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Enkel indien het gebouw al als woningbijgebouw werd vergund, is het aanvragen van een functiewijziging niet nodig. Doe je wel een vergunningsaanvraag, dan zijn de mogelijkheden voor de verbouwingswerken veel ruimer.

Reliëfwijziging

Beperk je je plannen tot het uitgraven van een zwemvijver of siervijver, dan is er meestal ook sprake van extra verharding en zijn de bovenstaande voorwaarden eveneens van toepassing. Enkel werken met een reliëfwijziging kleiner dan 30 m³ zijn vrijgesteld van een vergunning wanneer de  hoogte of diepte over de volledige oppervlakte kleiner is dan een halve meter. Hier moet je er wel rekening mee houden dat de aanvraag zich niet situeert in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstrominggevoelig gebied. De reliëfwijziging mag evenmin leiden tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen.

Om je te kunnen beroepen op het vrijstellingsbesluit mag de aanvraag volgens het gewestplan niet gesitueerd zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied. Afhankelijk van het gebied waarin de aanvraag volgens het gewestplan gesitueerd is, zijn de mogelijkheden ruimer of beperkter. Het is dus zeker interessant om eerst het gewestplan te raadplegen vooraleer je stappen onderneemt.

Andere wetgeving

Ook de lokale regelgeving kan extra voorwaarden opleggen omtrent het aanleggen van een zwembad. Naast het gewestplan is het dus zeker aangewezen om ook de lokale regelgeving (RUP, PRUP, APA, BPA…) even door te nemen.

En wat met de milieuvergunning? Ook hiervan ben je vrijgesteld indien het zwembad enkel voor privégebruik dient. Wil je het samen met je logies aanbieden aan je klanten, dan moet je wel rekening houden met de vooropgestelde maatregelen.

Heb je plannen om een zwembad te plaatsen, maar kan je je niet beroepen op het vrijstellingsbesluit omdat de voorwaarden te beperkt zijn? Informeer je dan bij onze DLV-adviseurs om alle mogelijkheden te onderzoeken en je plannen
te realiseren.
  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details