NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Miscanthus mulch als duurzame onkruidremmer

Miscanthus mulch als duurzame onkruidremmer

Ploegmakers uit Veghel draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale duurzaamheid hoog in het vaandel, wat zich vertaalt in hun slogan ‘Ploegmakers laat mens en omgeving groeien’. Ze zijn hoofdzakelijk actief in Zuidoost-Nederland en stellen mensen tewerk met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werken hoofdzakelijk aan groenprojecten voor provincies, gemeentes en waterschappen, waarbij ze instaan voor aanleg, beheer en onderhoud. Enige tijd geleden begonnen ze te experimenteren met mulch afkomstig van de olifantsplant of Miscanthus.

Succesvol afgerond testproject

In het kader van de gebiedscoördinatie Brainport Park, waarvan Ploegmakers lid is, liep er in 2014 en 2015 een testproject in samenwerking met de gemeente Eindhoven, waarbij in het buitengebied van de gemeente 2,5 ha Miscanthus aangeplant werd. Na de oogst werd het olifantsgras versnipperd en als mulch aangebracht in de nieuw aangelegde stadsplantsoenen. Bedoeling was om de werkzaamheid op vlak van onkruidbestrijding en behoud van grondvochtigheid ervan te testen. De resultaten waren zo bemoedigend dat een gebruik van Miscanthus mulch op grotere schaal vooropgesteld en sterk aangeraden wordt.

Miscanthus, een bijzonder gewas

Miscanthus of olifantsgras is een snelgroeiend gewas dat enigszins op riet lijkt en dat optimaal aangepast is aan het Nederlandse klimaat en bodemgesteldheid. Het kan geteeld worden zonder insecticiden, bemesting of irrigatie. Het werd tot nu toe gebruikt als stalstrooisel, brandstof of grondstof voor papier en vanaf nu dus ook als mulch. De teelt van Miscanthus helpt tevens om de broeikasgassen te verminderen. Een aanplant van Miscanthus haalt immers tot vier keer meer CO2 uit de lucht dan een bos. Het kan lokaal geteeld en geoogst worden en beperkt op die manier het transport, wat ook weer een vermindering van C02-uitstoot met zich meebrengt. Er kan jarenlang geoogst worden op hetzelfde veld, zonder enige bewerking tijdens het groeiseizoen.

Een toekomstgerichte oplossing

De klimaatverandering eist nu al een zware tol. De temperaturen stijgen en periodes van grote droogte komen steeds vaker voor. Jaar na jaar stellen we een verdere uitdroging van de bodem vast. Een mulchlaag van Miscanthus gaat dit tegen en houdt het kostbare water waar het hoort, in de grond. Afgestrooide percelen vertonen weinig tot geen verdroging. Naast het positief effect op het milieu, zorgt dit tevens voor een verminderd verbruik van irrigatiewater en minder schoffelen of ander onderhoudswerk aan de plantsoenen. En minder schoffelen staat gelijk aan sneller dichtgroeien van de plantvakken. Ook op andere domeinen kan de toepassing van Micanthus mulch als baanbrekend beschouwd worden. Uit de testen is immers gebleken dat het uitvalspercentage in nieuwe plantvakken drastisch vermindert. Opmerkelijk is ook dat, in tegenstelling tot de klassieke houtsnippers, bij Micanthus mulch geen vertering en dus ook geen verzuring van de bodem optreedt. Miscanthus verteert langzaam en is dus langer effectief. De onkruidremmende eigenschappen van het olifantsgras, waar het hier initieel om te doen was, kunnen ronduit spectaculair genoemd worden. Hiermee levert Ploegmakers alvast een betekenisvolle bijdrage aan de circulaire economie. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details