NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Beton, vanaf nu ook een zegen voor de regen

Beton, vanaf nu ook een zegen voor de regen

Er zijn slechts weinig bouwmaterialen die zo wijd verbreid zijn als beton. Beton is overal om ons heen in gebouwen, verhardingen en bestratingen. Nochtans wordt het vaak met de vinger gewezen als zijnde ondoordringbaar, dus slecht voor de infiltratie van het hemelwater. Ook de overweging dat elke vierkante meter beton een vierkante meter groen minder was, speelde mee. Dit was meer dan aanleiding genoeg voor Philippe Segers, CEO van Eurodal, om op zoek te gaan naar nieuwe, duurzame oplossingen met beton. Slim omgaan met water, groen, verharding en ruimte was hierbij de rode draad.

Van problemen naar nieuwe kansen

Samen met enkele externe bedrijven en onderzoeksinstituten stampte Eurodal, fabrikant van dallen en vloerplaten in beton, het B’RAIN partnership uit de grond. Zij zochten, en vonden een volstrekt duurzame toepassing van beton die perfect past binnen het zorgzaam omgaan met water, groen, ruimte en verharding. Meer nog, beton kan vanaf nu actief bijdragen tot de opvang, infiltratie en hergebruik van het hemelwater en tot meer en beter groen in de steden. Zo werden de oude problemen omgevormd tot nieuwe kansen.

Innovatieve toepassingen

De partners van het B’RAIN samenwerkingsverband, met name Eurodal, Beton De Bonte en Tree Builders bundelden hun krachten om een nieuw, duurzaam en toekomstgericht systeem te bedenken waarin beton de hoofdrol speelt en waarbij ze als afzonderlijke, individuele bedrijven niet meteen een allesomvattend antwoord konden bieden.

Het systeem zelf is gebaseerd op een drielaagse, verticale zonering die bestaat uit de betonverharding zelf, uitsparingen in de verharding voor bomen en beplanting en ruimte onder het beton voor het water.

Een concrete toepassing hiervan, Vélonet, laat toe om bestaande grachten of nieuw te graven sleuven te overdekken met beton en er een fietspad op aan te leggen. In de sleuven worden open kanalen geplaatst met slokkers waarin het regenwater kan doordringen. Het compartimenteren van communicerende kamers maakt de toepassing op hellingen mogelijk. Ook voorzieningen voor nutsleidingen worden in de sleuven aangebracht. Dit alles bespaart niet enkel schaarse ruimte, het vermijdt tevens dure en tijdrovende onteigeningen.

Een andere toepassing vinden we in de verharding van grote publieke oppervlakken zoals stadspleinen, parkings of speelpleinen van scholen. Ook hier kan voorzien worden in de opvang en afvoer van het regenwater, in combinatie met uitsparingen voor groen. ‘Hydrops 3.0’ van Eurodal voorziet in aaneengeschakelde betonnen kamers onder de verharding waar het water van slib ontdaan en langzaam aan de ondergrond afgeven wordt. Een deel van het gezuiverde water wordt afgegeven aan bomen en beplantingen.

Groenere steden

Bomen in het stadsbeeld stellen ons voor een andere uitdaging. Door de compactering van de ondergrond gaan hun wortels op zoek naar water en zuurstof aan de oppervlakte, waarbij de omliggende verharding vaak opgestuwd en beschadigd wordt, wat weer tot extra kosten leidt. De oplossing hiervoor bestaat uit het aanbrengen van boombunkers in de betonverharding.

Ze voorzien ondergronds in een stevige kluitverankering, een boomwortelgeleiding, irrigatievoorzieningen en een dieptebeluchting. Hierdoor wordt schadelijke wortelopdruk uitgesloten en kunnen de bomen gezond uitgroeien in ideale omstandigheden. Dit is alvast een even geniaal als eenvoudig antwoord op de klimaatopwarming die de gezondheid van de stadsbomen steeds verder onder druk zet. Onze steden kunnen er enkel groener op worden.

Eurodal stelt deze duurzame en toekomstgerichte oplossingen aanschouwelijk voor in hun eigen inspiratiepark met demo-zone te Grobbendonk.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details