NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Bescherming voor weidedieren in de wintermaanden
De natuur kan dieren beschutting bieden aan de hand van een bomenrij, of je kan een schuilhok of een stal voorzien.

Bescherming voor weidedieren in de wintermaanden

De winter is in aantocht en met de komst van het koudere en natte eweer wordt het ook minder evident om onze dieren permanent buiten te laten staan. Nochtans biedt een blijvende weidegang vele voordelen, zoals bewegingsvrijheid. Een weide waarin de dieren voldoende kunnen bewegen en schuilen onder natuurlijke beschutting of een schuilhok, creëert een situatie die  het dichtst aanleunt bij de omgeving in het wild.

Beschutting is verplicht

Onze Vlaamse Overheid legt maatregelen op in functie van het welzijn van onze dieren. De wet op het dierenwelzijn legt hier de basis voor, maar ook de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn adviseert de Vlaamse Overheid over het dierenwelzijn in Vlaanderen. 

Het is verplicht voor de dieren op de weide een plaats te voorzien om te schuilen voor zon, regen en wind. De natuur kan al beschutting bieden aan de hand van een bomenrij, of er kan een schuilhok of een stal voorzien worden. 

De term ‘dieren’ heeft betrekking op eender welk dier, zoals paarden, pony’s, schapen, geiten of alpaca’s.  

Ook natuurlijke beschutting biedt bescherming zon, regen en wind.

Vergunning of vrijstelling?

Het plaatsen van een stal of schuilhok is niet vrijgesteld van vergunning, op enkele uitzonderingen na. Zo kan je een schuilhok plaatsen zonder vergunning als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

• Het hok bestaat enkel uit houten wanden.
• De maximale hoogte van het hok is 3 meter.
• Het hok heeft minstens één volledige open zijde.
• Het hok mag niet groter zijn dan 40 vierkante meter per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom. 
• Het hok wordt niet geplaatst in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebieden. 
• Het hok wordt niet uitgerust voor permanente stalling. 

Op de markt zijn echter veel schuilhokken beschikbaar in kunststof, vaak ook met een houtlook. Deze voldoen niet aan de voorwaarden en vereisen dus een vergunning als je ze wil plaatsen. Ook wanneer je de weide hebt opgedeeld en per deel een schuilhok voorziet, mogen deze samen niet meer dan 40 vierkante meter oppervlakte hebben. Op deze manier worden er namelijk meerdere schuilhokken voorzien per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom. 

Wil je geen vergunning aanvragen, dan moet je ook zeer veel aandacht besteden aan de oriëntatie van het schuilhok. Eén zijde moet volledig open blijven. Een halfopen zijde voldoet niet aan de voorwaarden en is vergunningsplichtig. 

Een schuilhok kan geplaatst worden zonder vergunning, indien het aan een aantal voorwaarden voldoet

Vergunning

Voldoet jouw schuilhok niet aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd? Dan kan je nog steeds één of meerdere schuilhokken plaatsen, op voorwaarde dat je een vergunning aanvraagt.  

Wanneer je over een vergunning beschikt, ben je niet beperkt in keuze van materialen, oppervlakte of bouwhoogte. De vergunningsaanvraag zal wel worden afgetoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. 

Bij jouw vergunningsaanvraag moet je een plan toevoegen van het schuilhok, met duidelijke afmetingen, inplanting en gebruikte materialen. Plaats je een schuilhok of stal groter dan 40 vierkante meter, dan heb je daarnaast ook de medewerking van een architect nodig.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details