NLFR

Platform voor de tuin- en groenprofessional
Bekroonde landschapselementen in Diksmuide
Natuur, water en recreatie komen samen op het provinciale domein De IJzerboomgaard.

Bekroonde landschapselementen in Diksmuide

“Soms kijken we zelf nog op van de natuur op ons grondgebied”

In de rubriek Stad in de Kijker laten we elke editie een stads- of gemeentebestuur aan het woord en polsen we naar de initiatieven die genomen worden om natuurbeheer, groen en biodiversiteit te versterken. Als Belgisch vertegenwoordiger op de internationale wedstrijd Entente Florale Europe 2022 – én ontvanger van een gouden medaille – is het ditmaal de beurt aan Diksmuide. Daar verbaast zelfs Martin Obin, inmiddels ruim twaalf jaar schepen van onder meer Groenonderhoud en Plattelandsinfrastructuur, zich nog regelmatig over de vele waardevolle landschapselementen.

Met vijftien dorpen, 17.000 inwoners en een grondgebied van bijna evenveel hectaren – 15.000, om precies te zijn – geldt Diksmuide als een van de meest uitgestrekte gebieden in Vlaanderen. Dat van die oppervlakte bovendien amper een derde verhard is, wijst meteen op het enorme groene potentieel van de stad en haar omgeving. 

“Het polderlandschap is natuurlijk erg kenmerkend voor de zone achter de IJzer,” vertelt Martin Obin, “maar we beschikken bijvoorbeeld ook over diverse recreatieve groenpolen. Denk maar aan de provinciale domeinen De Blankaart en De IJzerboomgaard. Op al die zaken hebben we voor Entente Florale Europe ingezet.”

Martin Obin is ruim twaalf jaar schepen van onder meer Groenonderhoud en Plattelandsinfrastructuur in Diksmuide.

Inspelen op bestaande troeven

Het zijn geen gekke ingrepen of grote vernieuwingen die Diksmuide een gouden medaille hebben opgeleverd, benadrukt Obin, wel het opwaarderen van bestaande troeven. “Tijdens Entente Florale Europe worden steden beoordeeld op tien criteria, gaande van landschap, plantenbestand en natuurlijke omgeving tot recreatie, communicatie en educatie. Gouden medailles worden uitgereikt aan zij die een totale score behalen van minimum 85/100.”

“In ons geval werd er zoveel mogelijk ingespeeld op bestaande troeven en werd er gewerkt aan opwaardering en sensibilisering. Naast De IJzerboomgaard en De Blankaart – waar samen met Westtoer een wandelnetwerk van 130 kilometer uitgestippeld werd – trokken zo ook de Viconiakleiputten en het uitdrukkelijk behoud van kleine, landschappelijke dorpskernen zoals Lampernisse en Sint-Jacobskapelle de aandacht. Daarnaast werden ook de Samentuin en Pluktuin op het provinciale domein De IJzerboomgaard, uitgebaat door sociale onderneming De Groene Kans, sterk gewaardeerd. De sociale dimensie van dit project en de focus op gezonde voeding leverden ons aanvullend de Herbert Titz Memorial Prize op.”

Het grondgebied van Diksmuide is bijzonder uitgestrekt en omvat onder meer heel wat polderlandschap.

Waterrijk gebied

Met de IJzer en de Handzamevaart als meest kenmerkende en structurerende landschapselementen op het Diksmuidse grondgebied, mag het niet verbazen dat water een cruciale rol speelt in de groene visie van de stad. Eind 2020 kreeg Diksmuide al het label ‘Waterproof’ van de VVOG; op Entente Florale werd de stad bekroond met een extra onderscheiding voor haar actieplan tegen droogte.

“In de eerste plaats bevinden we ons in een bijzonder waterrijk gebied”, aldus Obin. “Heel wat van onze groene troeven hebben ook een blauwe component, en daarmee proberen we zo verantwoord mogelijk om te gaan. In het kader van de Blue Deal zetten we nu bijvoorbeeld een strategisch project op rond de aanleg van nieuwe bufferbekkens. Daaraan zouden we onder meer een recreatieve functie kunnen koppelen, maar we onderzoeken bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om het opgevangen hemelwater in periodes van langdurige droogte aan onze 386 landbouwbedrijven ter beschikking te stellen.”

Voor de 370 kilometer aan wegbermen heeft Diksmuide vanuit de milieuraad een speciale werkgroep Wegbermen.

Bloemrijke wegbermen

Toch zijn het niet alleen grote landschapselementen die het groene karakter van Diksmuide bepalen. “Net omdat ons grondgebied zo uitgestrekt is, hebben we een groot aantal en een grote variatie aan kleine landschapselementen. Die struwelen, trage wegen en bermen liggen soms heel erg verspreid, wat het onderhoud er uiteraard niet op vereenvoudigt. Voor de diverse groenelementen buiten de stadskern doen we daarom een beroep op externe partijen, al behouden we natuurlijk wel altijd het overzicht.” 

Voor de 370 kilometer aan wegbermen heeft Diksmuide vanuit de milieuraad bijvoorbeeld een werkgroep Wegbermen. “Deze vrijwilligers zorgen elke drie jaar voor een complete inventarisatie van de begroeiing, waarop het stadsbestuur het wegbermbeheer vervolgens zo goed mogelijk afstemt. Op andere plekken introduceerden we dan weer een zogeheten sinusbeheer, om een grotere variatie aan maairegimes en dus planten en insecten te creëren. Niet onbelangrijk: bij al die initiatieven plaatsen we bordjes om onze inwoners over de doelstellingen te informeren. Voldoende maatschappelijk draagvlak is immers essentieel.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details