Tagarchief: Ecoflora

Doe zoals de natuur: zaai in het najaar

Terrain sec
Lees het gehele artikel

Zo krijgt u de mooiste bloemenweides

Tekst ECOFLORA | Beeld ECOFLORA

Heel wat bloemenweides worden in het voorjaar aangelegd. Nochtans biedt zaaien in het najaar heel wat voordelen. De lange droogteperiodes waarmee we de voorbije jaren in het voorjaar geconfronteerd worden, zijn namelijk niet bevorderlijk voor de goede ontwikkeling van een bloemenweide, zeker niet als er laat is ingezaaid. In het najaar kennen we een algemeen
vochtigere bodem.

Daarnaast zijn er nog verschillende voordelen voor zaaien in het najaar. Zo is de bodem in deze periode nog voldoende warm en is er minder druk van onkruiden en ongewenste grassen. Bovendien zijn heel wat zaden koudekiemers. Om goed te kunnen kiemen, hebben zij de koudeperiode van de winter net nodig. Uiteindelijk is zaaien in het najaar zaaien zoals het in de
natuur gebeurt!

De droogteperiodes waarmee we sinds enkele jaren geconfronteerd worden, zijn in het najaar doorgaans al voorbij.

Combineer met verwilderingsbloembollen

Door een combinatie met verwilderingsbloembollen kan de bloeiduur van een meerjarige bloemenweide worden vervroegd. De bloembollen kunnen al bloeien vanaf februari en worden daarna opgevolgd door de bloei van de kruidachtigen in de bloemenweide. Dit is niet alleen mooi; het zorgt tevens voor nectar en stuifmeel voor bijen, hommels en andere insecten, en draagt zo bij aan het verhogen van de biodiversiteit.

Voor het combineren van een bloemenweide met verwilderingsbloembollen kunnen afzonderlijke soorten worden geplant, en er kan worden gekozen voor het planten van aangepaste bloembollenmengsels. Ecoflora biedt hiervoor een aantal uitgelezen mengsels aan, waaronder een mengsel dat enkel is samengesteld uit inheemse verwilderingsbloembollen of stinzenbollen.  

De ecologische tuin, een zegen voor mens en dier

ecoflora-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Ecoflora stimuleert belang van inheemse wilde planten

In steeds meer particuliere tuinen en openbare groenprojecten worden de principes van de ecologische tuin toegepast. Hierbij hoort ontegensprekelijk het gebruik van inheemse wilde plantensoorten. Kwekerij Ecoflora uit Halle is reeds jaren gespecialiseerd in het opkweken van zo’n streekeigen en uitermate resistent plantgoed.

Grote klaproos.

 

De juiste plant voor elke streek

Onder inheemse wilde planten verstaan we planten die al sinds de ijstijd in ons land in de vrije natuur voorkomen. Hierdoor zijn ze helemaal aangepast aan ons klimaat en onze bodemgesteldheid. Binnen deze plantengroep treffen we een grote variëteit aan, ook op vlak van de specifieke regio’s waar ze best gedijen.

Zo beschikt Ecoflora over planten die zich goed voelen in ons kustklimaat, met zijn vaak strakke winden en hoog zoutgehalte in de lucht. Andere planten doen het dan weer beter op een zanderige bodem in de Kempen, of op de arme zand- en kalksteenbodem in de Ardennen. De specialisten van Ecoflora helpen graag bij de keuze van de juiste plant op de juiste standplaats.

Beemdkroon in bloei.

 

Sterk verhoogde resistentie

Met de toenemende invasie van ziektes en plagen – buxusmot en taxuskever, om er slechts twee te noemen –, werd ons pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar exotische planten in onze streken wel zijn.

Meteen treden de voordelen van inheemse planten duidelijk op het voorplan. Ze hebben zich sinds duizenden jaren aan de lokale bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden kunnen aanpassen. Hierdoor wisten ze een uitzonderlijk hoge resistentie en groeikracht op te bouwen, waarbij chemische bestrijdingsmiddelen overbodig worden.

Meer biodiversiteit

Een van de grondbeginselen van ecologisch tuinieren is: werk samen met de natuur, probeer haar niet tegen te werken. Het komt erop neer om een biotoop te creëren waar de biodiversiteit hoogtij viert. Het aanleggen van een waterpartij of moerasbiotoop in de tuin lokt bijvoorbeeld dieren als kikkers, salamanders en waterinsecten.

Ecoflora levert daarbij een uitgelezen selectie aan inheemse wilde planten die een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op tal van specifieke diersoorten. De rups van vlinders als het oranjetipje en het klein geaderd witje, bijvoorbeeld, wordt onweerstaanbaar aangetrokken door een plant als Aliaria (look-zonder-look). Ook bijen komen hier massaal op af.

Monoculturen zijn uit den boze. Een variëteit in beplanting stimuleert de fauna. Meer nog, het is een natuurlijke keten, waarbij elke schakel van belang is. Het onderbreken van deze keten kan desastreuze gevolgen hebben: het wegnemen van een bepaalde plant kan zorgen voor het verdwijnen van een specifieke rups, waardoor vogels minder voeding vinden en geen vlinders meer zullen ontpoppen.

Inheemse wilde planten geven steevast aanleiding tot een spontane tuin met optimale biodiversiteit. Met andere woorden: een spektakel dat in elk seizoen weet te boeien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zoveel leden van Natuurpunt klant zijn bij Ecoflora.

Verwelkom nuttige insecten in de tuin.

 

Tips en weetjes

Veel inheemse planten zijn bedreigd en/of beschermd, haal ze dus niet zomaar uit de natuur. Doe ook niet aan natuurvervalsing door wilde planten uit te zaaien of te planten in de wilde natuur. Ecoflora streeft ernaar, waar mogelijk of zinvol, planten van lokale oorsprong aan te bieden. Zo bieden ze bijvoorbeeld autochtone struiken aan met het ‘Plant van Hier’-label.

Een grote fout die vaak in tuinen wordt gemaakt, is dat planten op een verkeerde plaats worden gezet, met ziekte of wegkwijnen tot gevolg. In de Ecoflora plantenlijst vindt u een aantal belangrijke indicaties met betrekking tot de standplaats.

Uitgebreid gamma

De Ecoflora catalogus aan inheemse en wilde planten bevat ruim 600 soorten. Tot het ruimere plantenaanbod behoren ook klimplanten, struiken en haagplanten, bomen, inheemse borders en inheemse haagpakketten.

Het aanbod wordt vervolledigd met biologische zaden, bloembollen, bloemenweiden, pet products, ecologische tuinproducten, gereedschap en geschenken. Opmerkelijk is tevens hun aanbod van nuttige insecten als natuurlijke bestrijders van schadelijk ongedierte. We denken hierbij aan gaasvliegen, lieveheersbeestjes, aaltjes, roofmijten en sluipwespen.

Ecoflora levert zowel aan particulieren als aan professionele tuinaanleggers, tuinarchitecten, groendiensten en openbare besturen. Dankzij hun producten en diepgaande expertise stellen ze hun klanten in staat om een natuurlijke en natuurrijke tuin te realiseren, waarbij mens en natuur centraal staan.   

Bloemenweides kleuren tuinen en openbare ruimtes ecologisch in

ecoflora-3-kopieren
Lees het gehele artikel

Ecologisch groen in tuinen en openbare ruimtes kent een steile opmars. Zo staan oude fruitrassen en ‘vergeten’ groenten weer volop in de belangstelling, net als inheemse planten en kruiden. Ecoflora uit Halle spitst zich al meer dan een kwarteeuw toe op dit marktsegment en levert planten, zaden en waardevol advies aan tuinaannemers en openbare groendiensten.

Ecoflora is tevens pionier in bloemenweides die kleur geven aan grote tuinen, stadsparken of wegbermen, die tegelijkertijd een waardevolle biotoop voor nuttige insecten vormen en de biodiversiteit versterken.

De ene bloemenweide is de andere niet

Verschillen in ondergrond, ligging, bezonning of standplaats vergen een aparte benadering. Om die reden heeft Ecoflora een reeks zadenmengsels ontwikkeld, aangepast aan elke specifieke situatie. Zo zijn er mengsels beschikbaar voor droge of drassige gronden, mengsels met of zonder grassoorten, mengsels voor belopen of begraasde terreinen, mengsels voor grotere oppervlakken, mengsels voor duurzame bloemenweides met onbeperkte levensduur of, net andersom, mengsels met akkerbloemen voor kortlevende bloemenweides.

Ecologie in haar zuiverste vorm

Bloemenweides van Ecoflora zijn vrij uniek qua samenstelling. Zo bevatten ze nagenoeg uitsluitend inheemse bloemenzaden. Het zijn dus autochtone mengsels met zaden van gecertificeerde Belgische origine en productie of zaden afkomstig uit de Benelux, Noord-Frankrijk of het westelijk deel van Duitsland. Er zitten alvast geen exoten in de mengsels die werden samengesteld in functie van bodemeigenschappen, standplaats en toepassing. Ecoflora stelt ook speciale mengsels ter beschikking voor groendaken, begroeiing van voegen of mengsels die bedoeld zijn om bijen aan te trekken.

Advies en begeleiding

Daarnaast heeft Ecoflora een aantal publicaties uitgewerkt met tips en adviezen voor de groenprofessional die zich aan een bloemenweide wil wagen. Deze behandelen alle aspecten van grondvoorbereiding over zaaien tot en met het onderhoud. Leuk om weten is bovendien dat Ecoflora Natuurpunt ondersteunt met een financiële bijdrage voor elke verkochte bloemenweide.

Hou er bij de planning en aanleg wel rekening mee dat een nieuw aangelegde bloemenweide het eerste jaar niet zoveel bloei geeft. Daarom kan het zinvol zijn om wat extra akkerbloemen mee in te zaaien met het vast bloemenmengsel om toch vanaf het eerste jaar een mooi effect te bereiken. Ook zal een ondergrond met ‘lastig’ onkruid (brandnetels, zuring, distels…) wat meer voorbereidend werk vragen en in twee of drie keer onkruidvrij gemaakt moeten worden vooraleer in te zaaien.