Tagarchief: Drainjet

Duurzaam decompacteren van verdichte ondergrond

Drainjet behandelen bomen in de kroonprojectie kopiëren
Lees het gehele artikel

Permanent herstel van water- en zuurstofdoorlatende bodem

Een machine die gecompacteerde bodemlagen kan loswerken, mét behoud van de bestaande infrastructuur, verdient volgens drainagespecialist Drainjet een plaats in elk groengerelateerd machinepark.

Tekst Drainjet    |    Beeld Drainjet

In geval van sterk gecompacteerde ondergronden zullen conventionele drainagemethoden het water van het terrein wegvoeren. Op die manier wordt het overtollige water weliswaar verwijderd, maar wordt de water- en zuurstofdoorlatendheid van de bodem niet noodzakelijk hersteld. De Drainjet 90, daarentegen, een compacte en lichtgewicht machine die specifiek voor de tuinaanleg- en boomverzorgingssector werd ontworpen, zorgt voor een permanente oplossing die het mogelijk maakt dat lucht, water en voedingsstoffen opnieuw hun weg door de bodem vinden.

Met de Drainjet 90 wordt een ondergronds netwerk van kanalen gecreëerd, zonder dat de bestaande aanleg verwijderd moet worden.

Permanent, maar niet invasief

De Drainjet 90 maakt gebruik van een holle granulaatspil om de bodem verticaal te doorboren en zowel verticaal als horizontaal te doorbreken. Zo wordt een ondergronds netwerk van kanalen gecreëerd, zonder dat de bestaande aanleg of infrastructuur verwijderd moet worden.

Door die kanalen vervolgens met een speciaal poreus substraat (Drainjet Lava) na te vullen, krijgt de ondergrondse injectie een permanent karakter. De nieuw gecreëerde aders kunnen
niet meer dichtklappen en hemel- en oppervlaktewater kunnen gewoon weer in de
bodem infiltreren.

Gezonde gazons

Enkel door zo’n herstel van de doorlaatbaarheid kunnen beplantingen en gazons opnieuw diep en breed wortelen, en kunnen ze tijdens droge periodes water ophalen uit de dieper gelegen grondwatertafel. Deze ondergrondse waterbuffer kan overigens nog beter benut worden, met name door toevoeging van het samen met Terracottem ontwikkelde Terracottem Drainjet.

Gerevitaliseerde bomen

Ook voor het revitaliseren van de wortelzone bij bomen biedt Drainjet een oplossing. Daartoe wordt de techniek toegepast in de kroonprojectie van de boom en worden er, naast Drainjet Lava en Terracottem Drainjet, ook de nodige boomschimmels en bacteriën toegevoegd.

Hoe diep de behandeling precies uitgevoerd moet worden, is afhankelijk van waar de storende laag zich situeert. Gemiddeld worden de injecties uitgevoerd op 1,5 à 2 meter diep, al werden ook bij behandelingen met een diepte van 4 meter al positieve resultaten opgetekend.

Breed inzetbaar

De Drainjet 90 bewees zijn nut ondertussen al bij de aanpak van drassige wandelpaden en andere voorbeelden van stagnerend vocht, bij de behandeling van geklasseerde of veteranenbomen, en bij de tuinaanleg in nieuwe verkavelingen met een diep tot zeer diep gecompacteerde ondergrond. Die veelzijdigheid dankt hij niet alleen aan de doordachte techniek, maar ook aan zijn geringe breedte (80 cm) en gewicht (260 kg) die nodig zijn om diverse terreinen te kunnen betreden. Bovendien is de machine niet seizoengebonden: ze kan het hele jaar door en in alle weersomstandigheden ingezet worden. Allemaal redenen waarom de Drainjet 90 in 2020 tot een van de beste nieuwe oplossingen voor de groensector werd uitgeroepen.   

Verticaal draineren zonder bodemschade

drainjet-decompacteren-van-gazons-kopieren
Lees het gehele artikel

De Savic Group heeft na jaren van ontwikkeling de Drainjet op de markt gebracht. De Drainjet zorgt met een verticaal drainagesysteem voor een water- en zuurstofdoorlatende bodem, zonder die te beschadigen.

De Drainjet werd ontwikkeld om verstoorde en gecompacteerde grondlagen te doorbreken, zodat hemelwater en oppervlaktewater opnieuw hun weg naar de grondwatertafel in de dieper gelegen bodemstructuur kunnen vinden. Je kan de machine inzetten in heel wat situaties: voor een gazon dat langdurig onder water staat, voor beplanting die na een tijdje onverklaarbaar afsterft, op parkings met grote plassen die niet wegtrekken, op drassige paardenpistes, op weiden met staande plassen, op akkers met natte grond en op drassige industrieterreinen.

Uitrusting

De Drainjet 90 is een uiterst compacte machine, die specifiek voor de tuinaanleg- en aannemerssector werd ontworpen. “De geringe afmetingen van de machine laten toe door smalle openingen te rijden zonder de bestaande aanleg en structuur te bederven”, zegt uitvinder Robin Uzeel. “De machine heeft zijn elektriciteitsvoorziening aan boord, waardoor er geen externe kabels nodig zijn. Brede gazonbanden onder een lichtgewicht machine zorgen er verder voor dat de grasmat kan worden betreden zonder die te beschadigen.”

Werking

Met de Drainjet kan de grond verticaal gedraineerd worden, zonder de structuur of aanleg van de bodem aan te tasten. “Het water sijpelt terug naar de grondwatertafel en wordt niet simpelweg afgevoerd”, zegt commercieel verantwoordelijke Jurgen Van de Walle. Een holle granulaatspil wordt  door middel van perslucht manueel de grond ingedreven. “Tijdens het indrijven ontstaan er luchtaders”, zegt Van de Walle. “Die luchtaders, die tot drie meter diep kunnen worden aangebracht, zijn verticaal en horizontaal wijdvertakt in de bodemstructuur. Vervolgens worden die aders opgevuld met een waterdoorlatend en poreus granulaat, via een pneumatisch transport vanuit het reservoir van de machine. Dat reservoir is met een slijtvaste slang verbonden met de granulaatspil.”

Drainjet standplaatsverbetering van bomen.

 

Met de optionele trilhamer voor heel harde ondergronden wordt een voorbereidend gat in de grond gemaakt, tot op een diepte van anderhalve meter. De trilhamer drijft een holle spil in de grond, en door die spil wordt er perslucht gestuwd, om de lagen te verbreken en luchtaders te creëren.

Autonomie

De machine wordt in werking gezet met een afstandsbediening, die de operator bij zich heeft.

Te onthouden

• Met deze machine kan in bijna elk weertype het jaar rond gewerkt worden.

• De ondergrondse injectie heeft een permanent karakter, waardoor de ontstane aders niet meer kunnen dichtklappen; zo behouden ze hun drainerende functie.

• De bestaande bovengrond wordt niet beschadigd tijdens het uitvoeren van de werken.

• Het overtollige gestagneerde water wordt niet afgevoerd, maar terug-gegeven aan de dieper liggende grondwatertafel.