Tagarchief: Bloemenweides

Bloembollen en bloemenweides vullen elkaar perfect aan. Een vruchtbare combinatie

IMG_3389_40Tat_en40narcis_mix
Lees het gehele artikel

Een goede zaak, want bijen en vlinders vinden er vanaf de vroege zomer een voedselrijke habitat. Maar wat met de maanden die daaraan voorafgaan?

Bloembollen Vanacker geldt al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw als een referentie in België. De groothandel specialiseert zich in — hoe kan het ook anders — alle soorten bloembollen, maar zet zich achter de schermen ook uitdrukkelijk in voor de biodiversiteit. Daartoe nam het bedrijf de voorbije jaren niet alleen een volledig assortiment aan zaadmengsels voor bloemenweides in zijn gamma op, maar ontwikkelt het ook oplossingen die toelaten om nuttige insecten al vanaf het vroege voorjaar te beschermen en ondersteunen.

Met een ondergrasplanter en de juiste bloembollen krijgt een gazon in een handomdraai een biodiversiteitsboost.

Bloeiperiode verlengen

“De groeiende aandacht voor wilde bloemenweides is een belangrijke impuls voor de biodiversiteit”, zegt zaakvoerder Geert Vanacker. “Maar de mengsels hebben hun beperkingen. Zelfs wanneer er vroeg gezaaid wordt, zullen de eerste bloemen pas in het late voorjaar of de vroege zomer uitkomen. Dat betekent dat bijen en vlinders al verschillende maanden op hun honger hebben moeten zitten.”

In de twee blauwe bakken bevinden zich de bloembollen; in de gele container het bloemenzaad.

Bloembollen kunnen in dat opzicht een mooie aanvulling vormen op de zaadmengsels, meent Vanacker. “Vroegbloeiende planten zoals krokussen en narcissen zorgen al in februari en maart voor het nodige voedsel. Door een combinatie met bloembollen wordt de bloeiperiode van een bloemenweide dus gevoelig verlengd. Bovendien komen de planten jaar na jaar terug én bevatten ze relatief veel nectar en stuifmeel. De bollen in ons vroegbloeiend bijenmengsel werden speciaal geselecteerd omwille van hun hoge voedingswaarde voor bijen en vlinders.”

Met deze machine wordt achtereenvolgend de grond gefreesd, de bloembollen geplant, de grond fijngemaakt, het bloemenzaad gezaaid en het oppervlak gerold.

Planten en zaaien in één beweging

Om de aanleg van dergelijke langbloeiende bloemenweides te vereenvoudigen, ontwikkelde Bloembollen Vanacker de voorbije jaren een unieke plant-zaaimachine. In één beweging zorgt deze ervoor dat de bollen geplant en het zaadmengsel gezaaid wordt. “Het gaat om een opeenvolging van alle noodzakelijke handelingen: de grond wordt gefreesd, de bloembollen geplant, de grond fijngemaakt, het bloemenzaad gezaaid en, tot slot, het oppervlak gerold. Dat allemaal door één keer over het terrein te rijden en met een volledige controle over zowel de plant- als de zaaidichtheid.”

Met oog voor de afwerking

Bloembollen vormen overigens niet alleen een mooie aanvulling op bloemenweides. Ook bestaande gazons krijgen met bollen en knollen een upgrade in biodiversiteit, zonder dat het volledige oppervlak daarvoor noodzakelijk opengebroken moet worden. “Een ondergrasplanter snijdt de graszode open, plant de bollen en legt alles vervolgens weer mooi dicht. Tenminste, dat is de bedoeling. We blijven onze machines dan ook continu optimaliseren, zodat we in alle omstandigheden een mooie afwerking kunnen garanderen. Ons huidige model is bijvoorbeeld niet alleen voorzien van computersturing voor een optimale plantdichtheid en twee apart te regelen bakken van elk 50 centimeter breed, maar tevens van een draaisysteem dat toelaat om bochten in een vloeiende beweging te maken – zonder dat de grondstructuur verstoord wordt – en een rol om de zoden na afloop weer mooi dicht te walsen. Daarnaast sturen met onze machines altijd twee ervaren operatoren mee, zowel om de machine te bedienen als om het eindresultaat te controleren. Dat is ook bij de plant-zaaimachine het geval.”  

Drie misverstanden over bloemenweides

gpro1_15_foto1-kopieren
Lees het gehele artikel

“Een bloemenweide is moeilijk en gemakkelijk tegelijk”, zegt Bart Kersschot van Ecoflora. De ecologische kwekerij is al 25 jaar pleitbezorger voor bloemenweides in privaat en openbaar groen, maar wordt nog regelmatig geconfronteerd met fabeltjes en misverstanden.

Hoe bonter, hoe beter

Bloemenweides brengen leven en kleur in het straatbeeld. Dat staat vast. Maar daarnaast vervullen ze ook een belangrijke ecologische functie. En die twee gaan niet altijd hand in hand. Kersschot: “Sommige mengsels bevatten soorten – vaak uitheemse cultivars – die lang bloeien en er erg kleurrijk uitzien, maar eigenlijk weinig pollen of nectar bevatten. Zij bieden geen meerwaarde voor de biodiversiteit. Wij kiezen daarom altijd voor inheemse, en bij voorkeur autochtone zaden die hun interactie met het leven rondom al bewezen hebben. Daarmee creëren we mengsels die op specifieke omstandigheden afgestemd zijn. Door te spelen met soorten waarvan de bloeiperiodes elkaar opvolgen, bieden ook zij trouwens een langdurig resultaat.”

Een bloemenweide is van korte duur

Een bloemenweide hoeft niet noodzakelijk jaar na jaar ingezaaid te worden. “Er bestaan weliswaar mengsels met eenjarigen,” zegt Kersschot, “maar de meeste bloemenweides zijn er voor langere duur. Het enige dat je daarvoor moet doen, is één tot twee keer per jaar maaien.”

Toch kan er in de meerjarige mengsels een onderscheid gemaakt worden tussen mengsels met of zonder grassen. “In elke bloemenweide zullen er op termijn grassen gaan groeien. In een weide met enkel bloemen zal dat na een aantal jaar, zeker in een rijke grond, zorgen voor een afname van de soortenrijkdom, waardoor het nodig kan zijn om bij te zaaien. Een mengsel met graszaden kan dat, ironisch genoeg, vermijden. Door meteen de gewenste grassen toe te voegen, creëer je immers een evenwicht dat jarenlang kan standhouden.”

Direct zaaien, direct resultaat

Van een bloemenweide wordt veelal direct resultaat verwacht. “Meerjarige mengsels leveren het eerste jaar echter amper bloei”, verduidelijkt Kersschot. “Door enkele eenjarige soorten toe te voegen, is dat euvel gelukkig snel verholpen, maar er zijn nog andere aandachtspunten. Zo is een goede voorbereiding bij bloemenweides meer dan het halve werk. De bodem moet volledig gras- en onkruidvrij gemaakt worden. Anders krijg je gegarandeerd ongewenste groei.” De bloemen een handje helpen met meststoffen werkt evenmin. “Bloemenweides doen het vooral goed op een arme bodem. Bemesting zal opnieuw vooral het onkruid een duwtje in de rug geven.” Vocht hebben de bloemen dan weer wel nodig. “In principe kunnen bloemenweides het hele jaar door ingezaaid worden, maar langdurige droogte is ook voor hen nefast. Vermijd dus liever de zomer.”

Goed voorbereiden, goed communiceren en goed informeren. Dat zijn volgens Kersschot dus essentiële voorwaarden voor bloemenweides die zowel esthetisch als ecologisch een meerwaarde bieden. Ecoflora organiseert daarom regelmatig cursussen over de aanleg en het onderhoud van bloemenweides, en stelt verschillende publicaties over het onderwerp ter beschikking. Ook tijdens het lente-opendeurweekend van 3, 4 en 5 april geven de specialisten van Ecoflora graag tips en advies.  

Bloemenweides kleuren tuinen en openbare ruimtes ecologisch in

ecoflora-3-kopieren
Lees het gehele artikel

Ecologisch groen in tuinen en openbare ruimtes kent een steile opmars. Zo staan oude fruitrassen en ‘vergeten’ groenten weer volop in de belangstelling, net als inheemse planten en kruiden. Ecoflora uit Halle spitst zich al meer dan een kwarteeuw toe op dit marktsegment en levert planten, zaden en waardevol advies aan tuinaannemers en openbare groendiensten.

Ecoflora is tevens pionier in bloemenweides die kleur geven aan grote tuinen, stadsparken of wegbermen, die tegelijkertijd een waardevolle biotoop voor nuttige insecten vormen en de biodiversiteit versterken.

De ene bloemenweide is de andere niet

Verschillen in ondergrond, ligging, bezonning of standplaats vergen een aparte benadering. Om die reden heeft Ecoflora een reeks zadenmengsels ontwikkeld, aangepast aan elke specifieke situatie. Zo zijn er mengsels beschikbaar voor droge of drassige gronden, mengsels met of zonder grassoorten, mengsels voor belopen of begraasde terreinen, mengsels voor grotere oppervlakken, mengsels voor duurzame bloemenweides met onbeperkte levensduur of, net andersom, mengsels met akkerbloemen voor kortlevende bloemenweides.

Ecologie in haar zuiverste vorm

Bloemenweides van Ecoflora zijn vrij uniek qua samenstelling. Zo bevatten ze nagenoeg uitsluitend inheemse bloemenzaden. Het zijn dus autochtone mengsels met zaden van gecertificeerde Belgische origine en productie of zaden afkomstig uit de Benelux, Noord-Frankrijk of het westelijk deel van Duitsland. Er zitten alvast geen exoten in de mengsels die werden samengesteld in functie van bodemeigenschappen, standplaats en toepassing. Ecoflora stelt ook speciale mengsels ter beschikking voor groendaken, begroeiing van voegen of mengsels die bedoeld zijn om bijen aan te trekken.

Advies en begeleiding

Daarnaast heeft Ecoflora een aantal publicaties uitgewerkt met tips en adviezen voor de groenprofessional die zich aan een bloemenweide wil wagen. Deze behandelen alle aspecten van grondvoorbereiding over zaaien tot en met het onderhoud. Leuk om weten is bovendien dat Ecoflora Natuurpunt ondersteunt met een financiële bijdrage voor elke verkochte bloemenweide.

Hou er bij de planning en aanleg wel rekening mee dat een nieuw aangelegde bloemenweide het eerste jaar niet zoveel bloei geeft. Daarom kan het zinvol zijn om wat extra akkerbloemen mee in te zaaien met het vast bloemenmengsel om toch vanaf het eerste jaar een mooi effect te bereiken. Ook zal een ondergrond met ‘lastig’ onkruid (brandnetels, zuring, distels…) wat meer voorbereidend werk vragen en in twee of drie keer onkruidvrij gemaakt moeten worden vooraleer in te zaaien.