Tagarchief: Beton

Inventief en duurzaam beton tegen wateroverlast

OOSTENDE-SERU-51
Lees het gehele artikel

Tegelwippen is een trend die is overgewaaid van de noorderburen. Het gaat om wedstrijden tussen gemeentes om zoveel mogelijk tegels te verwijderen. Het idee past in het kader van bodemontharding en de aanpak van de problematiek rond het tekort aan water dat onze bodem infiltreert. Bij Ebema – met Belgisch Eurodal-kantoor in Grobbendonk – vinden ze dat een goed initiatief, maar zeker niet de enige manier om waterinfiltratie in de bodem te stimuleren.

Het is een feit dat de overdaad aan niet-waterdoorlatende verharding in ons land ecologisch niet verantwoord is. Ook Ebema is het, als betonspecialist, helemaal eens met de intentie om dorpen en steden klimaatbestendiger te maken. Maar, hoe eenvoudig die oplossing ook klinkt: de verharding simpelweg overal verwijderen is niet noodzakelijk de beste keuze.

De Tuinstraten in Antwerpen fungeren als een groene long in het hart van de stad.

Het comfort van slimme verharding

Ebema juicht uiteraard initiatieven zoals tegelwippen toe. Ze sensibiliseren mensen om niet zomaar ondoordacht elke vierkante centimeter van de grond te verharden. Ze wijzen bovendien op het belang van goed waterbeheer. Ook Ebema zet zich daarvoor in. Omdat het innovatieve bedrijf samen met iedereen de levensruimte wil verbeteren.

Laurens Grossard, marketing Ebema/Eurodal: “In realiteit heb je vanzelfsprekend op specifieke plaatsen wel verharding of bestrating nodig. Voor het comfort en de veiligheid van alle weggebruikers. En vergeet niet dat mensen met een mobiele of visuele beperking wel degelijk die (geleide)tegels op het trottoir en andere openbare plekken nodig hebben.” 

Door de plaatsing van waterpasserende tegels met een waterdoorlatende fundering wordt de infiltratie van water bevorderd.

Verzoenende alternatieven

Gelukkig hoeft dit geen of-of-verhaal te zijn. Er bestaan alternatieven die comfort én waterinfiltratie verzoenen. Heel wat zelfs. Want Ebema_LivingCity ontwikkelt al jarenlang waterpasserende en waterdoorlatende tegels en klinkers in prefabbeton. Ze zijn te vinden in het gamma Eco Solutions. Door speciaal aangepaste patronen worden er kleine openingen gecreëerd waardoor regenwater doorgelaten wordt. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door brede voegen met gras, grind of kiezel ertussen, zodat het regenwater alle kansen krijgt om in de bodem te sijpelen. Verharding, maar dan zónder negatieve gevolgen voor de planeet.

Antwerpen en Oostende

Een goed voorbeeld hiervan is het opvallend project samen met de stad Antwerpen: de Tuinstraat. In tijden van klimaatopwarming en wateroverlast is vergroenen namelijk de boodschap. Daarom komt er in vijf Antwerpse districten een ‘Tuinstraat’: een straat die onthard is – en vooral – slim verhard. 

Laurens Grossard: “De Tuinstraten in Antwerpen fungeren als een groene long in het hart van de stad. Door de plaatsing van waterpasserende tegels met een waterdoorlatende fundering, wordt de infiltratie van water bevorderd. Dat zorgt voor een efficiënte en ingenieuze bewatering van het groen.”

“Ook in Oostende gingen we aan de slag. Het CityRiver-project belichaamt de duurzame herontwikkeling van de voormalige industriële maritieme site aan de Oosteroever, met een innovatief riolerings- en wegenontwerp. De weg bestaat uit een brede centrale goot die al het regenwater opvangt. Zo ontstaat een stadsrivier die opzwelt als het regent en na elke regenbui haar oorspronkelijke stroming hervat. Deze stadsrivier kan intense regen veel beter opvangen dan een traditioneel ondergronds rioleringssysteem.”

Het CityRiver-project belichaamt de duurzame herontwikkeling op de Oosteroever in Oostende met een innovatief riolerings- en wegenontwerp.

Groentegel en Waterbench 

Laurens Grossard: “Als een dorp of stad een manier zoekt om het straatbeeld groener te maken, dan is de Groentegel een goede optie. Dat is een tegel met een gat in het midden, specifiek bedoeld om er bloemen of planten in te plaatsen. Nóg origineler en creatiever? Ga voor een betonoplossing op maat. Kijk maar naar een ander lid van onze Eco Solutions: The Waterbench. Dat is een bank uit poreus, waterdoorlatend beton met waterbuffer. Ideaal om op straten of pleinen gemakkelijk onderhoudbaar groen toe te voegen.”  

Beton, vanaf nu ook een zegen voor de regen

eurodal_inspiratiepark_098-kopieren
Lees het gehele artikel

Er zijn slechts weinig bouwmaterialen die zo wijd verbreid zijn als beton. Beton is overal om ons heen in gebouwen, verhardingen en bestratingen. Nochtans wordt het vaak met de vinger gewezen als zijnde ondoordringbaar, dus slecht voor de infiltratie van het hemelwater. Ook de overweging dat elke vierkante meter beton een vierkante meter groen minder was, speelde mee. Dit was meer dan aanleiding genoeg voor Philippe Segers, CEO van Eurodal, om op zoek te gaan naar nieuwe, duurzame oplossingen met beton. Slim omgaan met water, groen, verharding en ruimte was hierbij de rode draad.

Van problemen naar nieuwe kansen

Samen met enkele externe bedrijven en onderzoeksinstituten stampte Eurodal, fabrikant van dallen en vloerplaten in beton, het B’RAIN partnership uit de grond. Zij zochten, en vonden een volstrekt duurzame toepassing van beton die perfect past binnen het zorgzaam omgaan met water, groen, ruimte en verharding. Meer nog, beton kan vanaf nu actief bijdragen tot de opvang, infiltratie en hergebruik van het hemelwater en tot meer en beter groen in de steden. Zo werden de oude problemen omgevormd tot nieuwe kansen.

Innovatieve toepassingen

De partners van het B’RAIN samenwerkingsverband, met name Eurodal, Beton De Bonte en Tree Builders bundelden hun krachten om een nieuw, duurzaam en toekomstgericht systeem te bedenken waarin beton de hoofdrol speelt en waarbij ze als afzonderlijke, individuele bedrijven niet meteen een allesomvattend antwoord konden bieden.

Het systeem zelf is gebaseerd op een drielaagse, verticale zonering die bestaat uit de betonverharding zelf, uitsparingen in de verharding voor bomen en beplanting en ruimte onder het beton voor het water.

Een concrete toepassing hiervan, Vélonet, laat toe om bestaande grachten of nieuw te graven sleuven te overdekken met beton en er een fietspad op aan te leggen. In de sleuven worden open kanalen geplaatst met slokkers waarin het regenwater kan doordringen. Het compartimenteren van communicerende kamers maakt de toepassing op hellingen mogelijk. Ook voorzieningen voor nutsleidingen worden in de sleuven aangebracht. Dit alles bespaart niet enkel schaarse ruimte, het vermijdt tevens dure en tijdrovende onteigeningen.

Een andere toepassing vinden we in de verharding van grote publieke oppervlakken zoals stadspleinen, parkings of speelpleinen van scholen. Ook hier kan voorzien worden in de opvang en afvoer van het regenwater, in combinatie met uitsparingen voor groen. ‘Hydrops 3.0’ van Eurodal voorziet in aaneengeschakelde betonnen kamers onder de verharding waar het water van slib ontdaan en langzaam aan de ondergrond afgeven wordt. Een deel van het gezuiverde water wordt afgegeven aan bomen en beplantingen.

Groenere steden

Bomen in het stadsbeeld stellen ons voor een andere uitdaging. Door de compactering van de ondergrond gaan hun wortels op zoek naar water en zuurstof aan de oppervlakte, waarbij de omliggende verharding vaak opgestuwd en beschadigd wordt, wat weer tot extra kosten leidt. De oplossing hiervoor bestaat uit het aanbrengen van boombunkers in de betonverharding.

Ze voorzien ondergronds in een stevige kluitverankering, een boomwortelgeleiding, irrigatievoorzieningen en een dieptebeluchting. Hierdoor wordt schadelijke wortelopdruk uitgesloten en kunnen de bomen gezond uitgroeien in ideale omstandigheden. Dit is alvast een even geniaal als eenvoudig antwoord op de klimaatopwarming die de gezondheid van de stadsbomen steeds verder onder druk zet. Onze steden kunnen er enkel groener op worden.

Eurodal stelt deze duurzame en toekomstgerichte oplossingen aanschouwelijk voor in hun eigen inspiratiepark met demo-zone te Grobbendonk.  

Innovatieve toepassingen van beton

keerwanden-kopieren
Lees het gehele artikel

CBS Beton uit Wielsbeke weet al jaren tuinarchitecten, tuinaannemers en openbare besturen te verleiden met een reeks prefab betonproducten die de sterkte van het materiaal combineren met de hedendaagse verwachtingen op vlak van esthetiek en afwerking. Zo omvat het gamma diverse betonproducten met prints en uitvoeringen in diverse kleuren. Daarbij positioneren ze hun maatwerkproducten als prijsgunstige alternatieven voor architectonisch beton.

Stapstenen.

 

Voor grote én kleine projecten

De betonelementen van CBS worden dagelijks toegepast zowel voor de aanleg van particuliere tuinen als voor stadsparken en pleinen. Hun BENOR-gekeurde CLF10GS-keerwanden met tand-groefaansluiting van 50 tot 400 cm hoog zijn verkrijgbaar in gladde uitvoering, maar ook met sfeervolle steenprints of in een antraciet kleur. De vaste bovendikte van 10 cm laat toe om aanzienlijke hoogteverschillen op te vangen en toch een mooi, gestroomlijnd resultaat te bekomen. CBS is trouwens de enige fabrikant die BENOR-gekeurde keermuurelementen in zijn gamma heeft.

Motief Brabant antraciet.

 

Ook voor traptreden, stapstenen, vloerplaten, zitbanken of ander stadsmeubilair in parken of op pleinen bijvoorbeeld hebben ze een passende oplossing, steeds uitgevoerd volgens de specifieke wensen van de klant of de technische vereisten van het project. Voor particuliere tuinen vallen dan weer de stapstenen en schanskorven, net als de kleinere keerwanden met steenprint, bijzonder in de smaak.

Zitbanken.

 

Meer dan alleen maar beton

Wie vragen heeft over de technische haalbaarheid van een project of over de te volgen stappen bij de uitvoering, wordt uitvoerig geholpen door de technische studiedienst van CBS, die onlangs nog verder uitgebreid werd. Zo adviseren ze steeds om bij het gebruik van extra wapening een hiel of een diepere plaatsing van de keerwanden te voorzien. Ook op logistiek vlak kan er bijzonder vlot en snel geschakeld worden. De doorgedreven maatwerkproductie laat daarnaast toe om voor elk project een gepaste oplossing naar voor te schuiven.