Tagarchief: Acterra

Aandachtspunten bij substraatkeuze

WP_20151112_002
Lees het gehele artikel

Bij de opbouw van een groendak speelt het substraat per definitie een doorslaggevende rol. Niet alleen bepaalt het de bodemomstandigheden waarin de beplanting moet gedijen, maar het beïnvloedt ook de buffercapaciteit van het dak, de kwaliteit van het regenwater dat uiteindelijk weer afgegeven wordt, en zelfs de functionele mogelijkheden van het dak. Reden genoeg dus om aandacht te schenken aan de samenstelling van deze essentiële laag.

Laat het duidelijk zijn dat gewone tuinaarde voor groendaken geen geschikte basis vormt. Aangezien die gemakkelijk samengeperst wordt, zal de grond namelijk snel verzuren en bestaat het risico dat de drainage gaat dichtslibben. Daarom wordt substraat voor groendaken opgebouwd uit een combinatie van minerale elementen enerzijds – lava, perliet, kleikorrels… – en een doorgaans kleinere fractie organisch materiaal anderzijds: humus, compost, bosgrond…

Oorsprong

Traditioneel wordt in België vaak een beroep gedaan op substraatmengsels afkomstig uit Duitsland, maar met AcTerra heeft ons land ook een eigen, lokale substraatfabrikant. De ingrediënten zijn afkomstig van Belgische bodem, staan onder regelmatige controle van het FAVV en worden voor gebruik grondig geanalyseerd. 

“Een groendak blijft niet eeuwig liggen”, legt Bart Geerts het belang van die analyses uit. “Na verloop van tijd wordt het substraat hoe dan ook weer afgevoerd. Op dat moment is het belangrijk dat de grond duurzaam verwerkt en bijvoorbeeld in nieuwe substraatmengsels hergebruikt kan worden.”

Een bijkomende reden is de waterkwaliteit. “De buffercapaciteit is een van de grote voordelen van een groendak, maar uiteindelijk komt het regenwater dat door het systeem loopt hoe dan ook weer in de riolering, regenwaterput of bodem terecht. Je weet dus maar beter goed wat er uit al die minerale componenten precies gespoeld wordt.”

Sommige groendaken moeten berijdbaar zijn.

Beplanting

De specifieke ingrediënten en hun verhouding bepalen de eigenschappen en bijgevolg de toepassingsmogelijkheden van het substraat. Om een antwoord te bieden op de eisen van verschillende types beplanting, stelt AcTerra telkens een mengsel op maat samen. 

“Als minerale componenten hebben we onder meer gebakken kleikorrels, geëxpandeerde kleikorrels en perliet op voorraad. Zaken zoals porfier of kalksteenslag gebruiken we per definitie niet, aangezien zij geen watervasthoudend vermogen hebben.” 

“Qua organisch materiaal beschikken we over diverse soorten humus, inclusief hout-, groen- en zelfs veencompost, maar bijvoorbeeld ook over natuurlijke bosgrond. Die is afkomstig uit Vlaamse natuurbossen, waar hij lange tijd in symbiose geleefd heeft met eiken en beukenbomen. Daardoor is de grond rijk aan bacteriën en schimmels en kunnen we met andere woorden meteen het nodige bodemleven in het substraat aanbrengen. Voor sommige, eerder gevoelige planten zoals rododendrons is dat een essentiële voorwaarde om een goede doorworteling te realiseren.”

Functionaliteit

Een extra mogelijkheid bij AcTerra is de toevoeging van uitermate drukbestendige mineralen, om zo een drukspreidend en berijdbaar substraat te bekomen. “Niet elk groendak ligt per definitie op hoogte”, legt Bart Geerts uit. “Soms gaat het om een kelder of ondergrondse parking met daarbovenop, pakweg op het niveau van het maaiveld, een groen- of parkzone. Hoewel daar niet noodzakelijk een weg hoeft te lopen, kan het wel zijn dat de ruimte voor bijvoorbeeld de brandweer of andere hulpdiensten toegankelijk moet zijn. Zelfs al voorzie je er een grasveld of lage beplanting, dan nog moet de opbouw dus voldoende draagkracht hebben. Dat vergt een aangepast en eerder specifiek substraat.”  

Natuurlijke bodemverbeteraars tegen waterverspilling

Drongenplein-(4)—kopie_0001
Lees het gehele artikel

Al te makkelijk grijpt men naar kunstmatige beregening. Met een minder dan optimale bodemstructuur is dat dweilen met de kraan open: ofwel blijft het water aan de oppervlakte staan, ofwel dringt het te snel in de ondergrond door. Met de natuurlijke bodemverbeteraar TerraViva® van AcTerra wordt hieraan verholpen.

Aanbrengen van de bodemverbeteraar.

Klei-humuscomplex verbeteren

AcTerra uit Nazareth produceert onder andere de bodemverbeteraar TerraViva®, die het klei-humuscomplex optimaliseert op een natuurlijke manier. TerraViva® Groen is bedoeld om lichte grond te verzwaren en TerraViva® Geel om zware grond te verlichten. TerraViva® verbetert alvast het microbiële evenwicht van de bodemstructuur en bevordert de groei en de resistentie tegen droogte. TerraViva® werkt niet enkel bij gazons, maar ook bij elke aanplant van loofhoutgewassen. De TerraViva® bodemverbeteraars zijn samengesteld uit levende composten, wat wil zeggen dat ze enorm rijk zijn aan schimmels en bacteriën.

Zware grond verlichten

TerraViva® Geel is een substraat speciaal ontwikkeld voor het verlichten van zware gronden. TerraViva® Geel breekt de zware grond open en bevat een gecontroleerde hoeveelheid direct opneembare stikstof, voor een geleidelijke en stevige groei zonder risico op verbranding.

Lichte grond verzwaren

TerraViva® Groen is een substraat speciaal ontwikkeld voor de aanplanting in lichte gronden. Hier zorgt de toevoeging van natuurlijke klei ervoor dat zelfs de meest zandige gronden voldoende vocht zullen vasthouden. Het bevat tevens sporenelementen die de bodemvruchtbaarheid bevorderen en de meststofopname optimaliseren.

Betere waterbuffering, kleinere uitval

TerraViva® bodemverbeteraars door de bodem mengen zorgt voor een optimale waterbufferingscapaciteit en een lange, geleidelijke afgifte van het hemelwater aan de planten. Het vermindert drastisch de nood aan kunstmatige beregening, met minder waterverspilling, een lagere waterfactuur en minder uitval als resultaat.

Egale spreiding, zonder te verdichten

DSCF2504 kopiëren
Lees het gehele artikel

Effect van bodemverbeteraar schuilt ook in aanleg

Nieuwe aanplantingen vereisen een goede voedingsbodem. Vanuit die eenvoudige waarheid ontwikkelt AcTerra onder de merknaam TerraViva® een uitgebreid gamma bodemverbeteraars en plantsubstraten voor diverse gronden. Omdat naast het juiste product ook de wijze van aanbrengen doorslaggevend is, stelt het Belgische bedrijf voor zijn professionele klanten een Express Blower® ter beschikking.

Tekst Elise Noyez    |    Beeld AcTerra

Het voorzien van een bodemverbeteraar op zich is geen garantie op succes. Bij het aanbrengen worden immers regelmatig fouten gemaakt. Wordt het materiaal niet gelijkmatig verspreid, dan zal dat – zeker in arme gronden – leiden tot plekken in het gazon of lokale beperkingen in de groeikracht van de beplanting. Een ander euvel is het materieel waarmee de bodemverbeteraar aangebracht wordt. Rijdt men met een tractor of wiellader over de gespitte grond, dan wordt dat voorbereidend werk tenietgedaan en de lucht- en waterdoorlatendheid opnieuw beknot.

Gelijkmatig verdeeld

De Express Blower® is een machine die toelaat om tal van bodemverbeteraars, plantsubstraten en zelfs boomschors op een gelijkmatige manier over de oppervlakte te verdelen, zonder te verdichten. Via slangen wordt het materiaal met een constante snelheid open geblazen, tot zo’n twee meter ver. Er is geen rijdend materieel nodig, en door dezelfde zwenkbeweging aan te houden, wordt het substraat gecontroleerd en op gelijke dikte aangebracht.

AcTerra is eigenaar van de enige Express Blower® op Belgisch grondgebied.

Ook voor grote of moeilijk bereikbare tuinen

Bijkomend voordeel is dat het materiaal door de slangen tot een afstand van 120 m van de vrachtwagen gebracht kan worden, en dat dwars door huizen of beplantingen heen. Voor moeilijk bereikbare tuinen, waar men anders veelal op kruiwagens aangewezen is, betekent dat een enorme arbeidsbesparing.

Grote projecten profiteren verder van de volcontinue werking van het systeem. Want ook tijdens de werking kan de voorraadtank aangevuld worden, waardoor men probleemloos een volle dag aan de slag blijft.

Service

AcTerra is eigenaar van de enige Express Blower® op het Belgisch grondgebied en zet de machine exclusief voor zijn professionele klanten in. Prijs en planning worden telkens op projectbasis en in samenspraak met de tuinaannemer bepaald.   

Zet de voegen in het groen of in bloei

acterra2-kopieren
Lees het gehele artikel

Onderhouds- en milieuvriendelijk idee van AcTerra

Vroeg of laat vallen de voegen van verhardingen ten prooi aan onkruidgroei. Om paden, terrassen, opritten en andere verhardingen onkruidvrij te maken, is wieden of borstelen aangewezen, vooral nu het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds sterker beperkt wordt. Dat is een hele klus. Waarom dan niet de voegen meteen voorzien van een aangepaste begroeiing?

Voor diverse verhardingen

AcTerra uit Nazareth produceert een uitgebreid gamma aan bodemverbeteraars en plantsubstraten, waaronder TerraViva Groene Voegen. Het betreft hier een kant-en-klare voegvulling voor kasseien, megategels, flagstones en gebakken kleiklinkers met voegen tot 20 mm. Het TerraViva Groene Voegen mengsel is verkrijgbaar met gras, gras met microklaver en gras met bloemenmengsels. Het materiaal wordt gebruikt in combinatie met het TerraViva Legbedsubstraat en funderingssubstraat, om doorworteling naar onderliggende lagen mogelijk te maken.

Waardevol en ecologisch

TerraViva Groene Voegen is alvast een waardevolle en ecologische oplossing. De verhardingen zien er puur natuurlijk uit, de plantjes zijn beloop- en berijdbaar en het stimuleert de biodiversiteit. Terwijl je willekeurig groeiend onkruid zeer regelmatig te lijf moet gaan, volstaat het hier om slechts twee tot drie keer per jaar te maaien. Groene voegen zijn dus veel minder arbeidsintensief.

Stikstof reduceren

TerraViva Groene Voegen zorgt er tevens voor dat het hemelwater makkelijker in de ondergrond kan doorsijpelen. De begroeiing, in het bijzonder met microklaver, zorgt eveneens voor een aanzienlijke opname van stikstof uit de lucht. Een hectare microklaver verwerkt de stikstofproductie van veertig personenwagens die 40.000 kilometer per jaar rijden.

Vooraf inplannen

Alle producten van AcTerra zijn uniek en gepatenteerd. Het AcTerra klantenbestand bestaat hoofdzakelijk uit wegenbouwers en hoveniers, die de TerraViva materialen gebruiken in openbare parken en private tuinen. Belangrijk is wel dat het aanbrengen van een voegmengsel niet meer kan wanneer de verharding al is aangelegd. Alles moet dus goed vooraf gepland worden. Naast de voegmengsels omvat het TerraViva gamma ook substraten voor bodemverbeteraars, boomplantsubstraten en oplossingen voor berijdbaar gazon.   

Berijdbaar gazon zonder verzakkingen: totaalconcept garandeert draagkracht

gastegelmengsel
Lees het gehele artikel

Grastegels met een gebrek aan grasgroei of een gazon dat allesbehalve draagkrachtig is: de kwaliteit van zogenaamd berijdbare gazons liet tot enkele jaren terug stevig te wensen over. De markt smeekte dan ook om een oplossing, en die kwam er. Het antwoord is een nauwkeurig samengesteld geheel van fundering, legbed en grastegelmengsel of grindgazon. Een totaalconcept dat zowel een duurzame grasgroei als voldoende draagkracht garandeert.

In 2008 introduceerde Bart Geerts, zaakvoerder van plantsubstratenproducent Acterra, met het TerraViva-gamma een reeks plantsubstraten voor verschillende toepassingen. Ook berijdbare gazons hoorden daarbij: “Vandaag zijn termen als ‘grastegelmengsel’ of ‘grindgazon’ een vanzelfsprekend begrip in de tuin- en wegenbouw, maar een aantal jaar geleden lag dat nog heel anders. De oplossingen die toen voorhanden waren, deden niet wat ze moesten doen. Grastegels misten een degelijke funderingslaag die de planten in staat stelt om diep te wortelen en die tegelijk instaat voor de nodige stabiliteit. Onze producten slagen daar wél in, en dat heeft alles te maken met de juiste samenstelling”, aldus Geerts.

Berijdbaar gras gazon

Doorwortelbare ondergrond
“Gras kan niet overleven in een tegel van 5 tot 10 cm”, stelt Geerts. “Planten moeten diep kunnen doorwortelen, tot zeker 25 cm in de grond. En dat kan enkel als je laag per laag de juiste verhouding aan grondstoffen voorziet. Ons legbedsubstraat, waarop de tegels rusten, bestaat uit steenslag 4/8, gebroken agrex en wormcompost. Daaronder komt dan een funderingssubstraat van minstens 20 cm, opgebouwd uit een grovere steenslag tot maximaal 40 mm. Ook het grastegelmengsel zelf werd nauwkeurig samengesteld en beschikt over een groot inklinkend vermogen. Op die manier ontstaat een duurzame grasgroei en zijn de tegels ook nog eens perfect berijdbaar.”

Twee oplossingen
Grastegels zijn niet de enige manier om een berijdbaar gazon aan te leggen: “De TerraViva-producten voor berijdbare gazons zijn op te splitsen in twee systemen. Enerzijds zijn er de grastegels in kunststof of beton, die perfect geschikt zijn om dagelijks te overrijden, ook door zware voertuigen. Denk bijvoorbeeld aan parkings of opritten. Voor sporadisch gebruik raden we een grindgazon aan, een substraat dat prima volstaat voor tijdelijke verhuiswegen of terreinen die af en toe fungeren als fuiflocatie. In combinatie met een funderingssubstraat houdt grindgazon de ondergrond goed vlak, al moet het nadien wel de tijd krijgen om te kunnen herstellen”, legt Geerts uit.

Grindgazon

Minder onderhoud
Voor heel wat klanten blijkt het onderhoud van het gazon een steeds grotere zorg. Ook daarvoor reikt TerraViva de nodige oplossingen aan. Geerts: “Sinds kort zijn chemische middelen voor het bestrijden van onkruid verboden. Daarom ontwikkelden we ook producten met voegmateriaal voor kasseien of parkings, waar we zelf al een duurzame begroeiing aan toevoegen. Dat maakt elke mechanische bewerking van de voegen overbodig. Daarnaast vroegen klanten ook vaker naar een berijdbaar gazon dat langdurig groen blijft. Om daaraan tegemoet te komen, experimenteerden we met grindklaver. Een succes, zo blijkt, want als nutrificiërende plant neemt de fijne klaver stikstof op uit de lucht en geeft hij die via de wortels af aan de grasplanten. Daardoor heeft het gras veel minder meststof nodig.”

Cradle to Cradle-principe
Duurzame grondstoffen hergebruiken: ook in de tuinbouwsector wordt er meer en meer volgens het Cradle to Cradle-principe gewerkt. En dat geldt ook voor Acterra: “We vinden het belangrijk om grondstoffen te recycleren, zoals bakstenen, turf of gebakken kleiklinkers. Daarom creëerden we de revivA-lijn, waarbij we het Cradle to Cradle-principe zo veel mogelijk toepassen. We merken dat gemeentes en openbare besturen in quasi 90% van de gevallen voor revivA-producten kiezen, en dan niet noodzakelijk omdat het financieel interessanter is. In sommige gevallen is de drukweerstand groter en biedt het product dus ook technische voordelen”, geeft Geerts nog mee.

Tekst: Frie Van der Planken       Beeld: TerraViva