Tagarchief: Gazon

Natuurlijke bodemverbeteraars tegen waterverspilling

Drongenplein-(4)—kopie_0001
Lees het gehele artikel

Al te makkelijk grijpt men naar kunstmatige beregening. Met een minder dan optimale bodemstructuur is dat dweilen met de kraan open: ofwel blijft het water aan de oppervlakte staan, ofwel dringt het te snel in de ondergrond door. Met de natuurlijke bodemverbeteraar TerraViva® van AcTerra wordt hieraan verholpen.

Aanbrengen van de bodemverbeteraar.

Klei-humuscomplex verbeteren

AcTerra uit Nazareth produceert onder andere de bodemverbeteraar TerraViva®, die het klei-humuscomplex optimaliseert op een natuurlijke manier. TerraViva® Groen is bedoeld om lichte grond te verzwaren en TerraViva® Geel om zware grond te verlichten. TerraViva® verbetert alvast het microbiële evenwicht van de bodemstructuur en bevordert de groei en de resistentie tegen droogte. TerraViva® werkt niet enkel bij gazons, maar ook bij elke aanplant van loofhoutgewassen. De TerraViva® bodemverbeteraars zijn samengesteld uit levende composten, wat wil zeggen dat ze enorm rijk zijn aan schimmels en bacteriën.

Zware grond verlichten

TerraViva® Geel is een substraat speciaal ontwikkeld voor het verlichten van zware gronden. TerraViva® Geel breekt de zware grond open en bevat een gecontroleerde hoeveelheid direct opneembare stikstof, voor een geleidelijke en stevige groei zonder risico op verbranding.

Lichte grond verzwaren

TerraViva® Groen is een substraat speciaal ontwikkeld voor de aanplanting in lichte gronden. Hier zorgt de toevoeging van natuurlijke klei ervoor dat zelfs de meest zandige gronden voldoende vocht zullen vasthouden. Het bevat tevens sporenelementen die de bodemvruchtbaarheid bevorderen en de meststofopname optimaliseren.

Betere waterbuffering, kleinere uitval

TerraViva® bodemverbeteraars door de bodem mengen zorgt voor een optimale waterbufferingscapaciteit en een lange, geleidelijke afgifte van het hemelwater aan de planten. Het vermindert drastisch de nood aan kunstmatige beregening, met minder waterverspilling, een lagere waterfactuur en minder uitval als resultaat.

Gids voor een gezond gazon

DSC_7113
Lees het gehele artikel

Elke tuin verdient immers een perfect gezond gazon. Als Belgische fabrikant van tuinmachines heeft ELIET iets met gazon. In de laatste vijftien jaar investeerde het bedrijf het leeuwendeel van zijn jaarlijks R&D-budget aan de ontwikkeling en uitbouw van een gamma gazon-verzorgingsmachines. Stuk voor stuk machines waarmee tuinaannemers een particulier gazon kunnen onderhouden als een professionele greenkeeper.

Één missie

ELIET ziet het als een missie om tuinaannemers met dezelfde liefde voor gazon aan te steken. De nood is hoog, want het siergras heeft het hard te verduren onder invloed van de klimaatverandering. Extra aandacht voor de gezondheid van het gazon is geen luxe. Niet toevallig kiest het onlangs gelanceerde nationale Curieuze Neuzen-onderzoek van de Universiteit Antwerpen als onderwerp: het droogteprobleem in tuinen. Vermits gazon in de tuin het overheersende natuurelement is, zal de vochtbalans van de gazonbodem vaak bepalend zijn voor droogtegevoeligheid van de tuin. In de media werd een oproep gedaan om 5.000 vrijwilligers te motiveren om hun gazon ter beschikking van de wetenschap te stellen. In geen tijd meldde zich een tienvoud om aan het onderzoek deel te nemen. Dit toont aan hoe het thema leeft en bewijst tevens de bezorgdheid en misschien wel radeloosheid van de tuinliefhebber over de toekomst van zijn tuin/gazon. Hoog tijd dat tuinprofessionals met een hart voor gazon hun krachten bundelen om als gazon-experts hier oplossingen te bieden.  

Vermijd open ruimtes


Een gezond gazon herken je aan zijn dichte begroeiing en goede wortelstructuur. Gras zal goed doorwortelen als de bodem dit toelaat. Het bodemleven is hierbij een cruciale factor. Een intense bodemfauna van regenwormen, aaltjes en positieve micro-organismen zorgt voor een open bodemstructuur met een goede vochtdoorlaatbaarheid, waarbij organische stof in de bodem kan doordringen om haar nutriënten vrij te stellen. Graswortels profiteren van deze bodemactiviteit om dieper door te groeien, zodat ze vocht op grotere diepte kunnen aanboren op momenten van schaarste.

De dichtheid waarmee de grasplantjes naast elkaar groeien staat van nature onder druk. Onder invloed van allerhande negatieve omgevingsfactoren komt gras in de problemen. Sommige plantjes kunnen met deze stressfactoren niet overweg en sterven. De open ruimte die zo ontstaat in het gazon zal het gras niet zelf dichtgroeien. Een gazon wordt namelijk wekelijks – in het geval van robotmaaiers zelfs dagelijks – gemaaid, waardoor het gras nooit zelf opnieuw zaad kan ontwikkelen om zich te vermenigvuldigen. Andere gegadigden staan klaar om die open ruimte met graagte in te vullen. Mos en onkruid zullen zich vanuit deze plekken meedogenloos uitbreiden. Het siergras komt zo steeds meer in verdrukking. Vooral mos zal als een olievlek in het gazon oprukken.   

Renoveren

Om de grasvegetatie in een gazon weer op peil te brengen moet worden doorgezaaid. Al te vaak wordt dit aangewend als reddingsboei wanneer de situatie van een gazon al noodlottig is. Een goed gazonbeheer zal echter deze situaties voorkomen door preventief te handelen. Tuinaannemers zullen erover waken het gazon met regelmaat te verjongen, door jaarlijks door te zaaien. Elke doorzaaibehandeling zal een nieuwe lichting jong, vitaal gras in de grasmat inbrengen.
De natuurlijke selectie zal ervoor zorgen dat oudere, minder resistente planten verdwijnen. Zo kan permanent een fris groen gazon in stand
worden gehouden.

Doorzaaien

Het succes van een gazonrenovatie begint met een goede voorbereiding. Na de maaibeurt zal je het gazon intens reinigen. Er is immers ruimte nodig om het jonge gras ongehinderd te laten groeien. Om dit reinigen voortaan nog beter te doen, brengt ELIET dit voorjaar de eerste van een nieuwe lichting geavanceerde verticuteermachines op de markt. De E550ZR onderscheidt zich van de klassieke ELIET verticuteermachine door zijn 30% hogere uitharkrendement. Dit dankt de machine aan de overtop draaiende Double CutTM messen. Omdat de messen tegen de rijdrichting in draaien, grijpen ze het mos en vilt beter vast om het vervolgens doeltreffend uit de grasmat te tillen. De messen draaien bovendien met tussenafstand van slechts 15 millimeter, waardoor weinig gazonoppervlakte onberoerd blijft. Deze 55 centimeter brede verticuteermachine is bovendien zelfrijdend. Zo kan je comfortabel en heel grondig het gazon klaarmaken voor de doorzaaibeurt. De doorzaaimachine mag eigenlijk pas in stelling komen als het uitgedunde gazon tot op de aarde werd gezuiverd.  

Tijdens het doorzaaien dient het graszaad in de bodem terecht te komen, pas dan heeft het maximale kansen om uit te groeien. ELIET doorzaaimachines frezen hiervoor groeven in de bodem. Het gepatenteerde ELIET zaadverdeelmechanisme legt vervolgens het graszaad heel gedoseerd en met precisie in deze groeven af. De looprol waarop de machine rijdt drukt meteen de groeven dicht, waarna het zaadbed keurig wordt afgedekt met de restaarde. Dit zorgvuldige proces waarmee ELIET DZC machines deze verjongingskuur afwerken zorgt ervoor dat resultaat amper twee weken op zich laat wachten.  

Start to Renovate! Met de juiste machines kan je zo aan de slag, en dan ligt dat perfecte gazon zomaar binnen handbereik.

Hoe bestrijd je de larven van de bladsprietkever? Engerlingen de sluipdoders van het gazon

pexels-matthias-cooper-580900
Lees het gehele artikel

Wordt het gazon in het voorjaar geel en kan je de grasmat optillen van de bodem? Dan heb je naar alle waarschijnlijkheid te maken met een zware aantasting door engerlingen. Een honderd procent efficiënte chemische of biologische bestrijding van deze plaag is helaas zo goed als onmogelijk, maar de onderzoekswereld en overheid zoeken koortsachtig naar een doeltreffende oplossing. In dit artikel geven we alvast een overzicht van het schadebeeld, de levensloop en de bestrijdingsmogelijkheden van de sallandkever in het bijzonder.

Engerlingen is een verzamelnaam voor larven van bladsprietkevers. Deze larven voeden zich met de wortels van het gras, zodat de zoden uiteindelijk los komen te liggen. Het resultaat is een grasmat met her en der verdroogde, dode, gele of zelfs open plekken. Omdat merels, kraaien, spreeuwen, enzovoort dol zijn op de dikke larven, treedt er in de meeste gevallen bovendien nog secundaire schade op door het scharrelen van deze vogels. Daarnaast kunnen de kevers zelf tot enkele kilometers ver vliegen, met als gevolg dat de schade zich wijd verspreidt. 

Om de plaag vast te stellen volstaat het om een aangetaste, wortelloze zode op te tillen. Je zal dan snel tientallen larven aantreffen.

Engerlingen voeden zich met de wortels van het gras, met als resultaat een grasmat met her en der verdroogde, dode, gele of zelfs open plekken.

Levensloop

Het merendeel van de engerlingen die vraat aan gazons veroorzaken, zijn de larven van de sallandkever of Hoplia philantus. Ook de rozenkever, Phyllopertha horticola, komt voor in gazons, zij het in mindere mate. 

De sallandkever heeft een tweejarige cyclus, de rozenkever een eenjarige. In zwaar geteisterde tuinen zullen vanaf begin mei tot juni de volwassen kevers bij valavond in grote aantallen uit het gras omhoogvliegen. Het vrouwtje legt glazige ovale eieren op een diepte van 15 à 20 centimeter en in groepjes van twaalf tot dertig stuks in het gazon af, en enkele weken later komt het broedsel uit.

De larven voeden zich de eerste weken nog met humusachtige, afgestorven plantenresten. Daarna schakelen ze over op de haarwortels, om ten slotte alle plantenwortels te verorberen. De schade in het gazon zullen we dan ook maar pas merken in de vroege herfst van het volgende jaar. Als de temperaturen in het najaar zakken, kruipen de larven dieper in de grond, om in het voorjaar weer naar boven te komen en de graswortels aan te vreten. Pas in de lente verpoppen ze in de grond tot kevers. De volwassen kevers veroorzaken over het algemeen weinig schade. 

Niet de volwassen kevers, maar wel de larven veroorzaken schade.

Preventie

Slecht onderhouden gazons zijn meer vatbaar voor schade. Geef het gazon daarom voldoende water en meststoffen, en zorg voor een correcte pH en optimale bodemstructuur.

Herstel het beschadigde gras door nieuw graszaad in te zaaien of grasmatten te leggen. Bodemomwoeling voor de heraanleg is aangeraden, aangezien het voor eitjes en larven ongunstig is. Verticuteer ook voldoende om mosaantastingen te vermijden.    

De natuurlijke vijanden van engerlingen zijn entomofage aaltjes en schimmels, vogels, kippen, egels, spitsmuizen en mollen.

Chemische bestrijding

Een curatieve chemische bestrijding is momenteel niet mogelijk, daar er geen afdoende en erkende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor het bestrijden van engerlingen in gazons (zie www.fytoweb.be). Oriënterend proefwerk door PCS in het verleden gaf aan dat grotere, oudere larven heel moeilijk te bestrijden zijn met insecticiden.

Vooral larven van de sallandkever of Hoplia philanthus zijn verantwoordelijk voor schade in gazons.

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding van de rozenkever is mogelijk met insectenparasiterende aaltjes. Handelspreparaten zijn bijvoorbeeld B-Green, Biogreen en Larvanem. Deze microscopisch kleine aaltjes zullen actief op zoek gaan naar keverlarven. Ze dringen de larve binnen en scheiden daar bacteriën af die fataal zijn voor de engerling. De bacteriën zetten de ingewanden van de gastheer om in vloeibaar voedsel voor de nematoden, zodat zij zich op hun beurt vermenigvuldigen en er dus een nieuwe generatie aaltjes op zoek kan naar resterende engerlingen. Geïnfecteerde keverlarven verkleuren van witbeige naar helder rood tot bruin en het insect verslijmt, waardoor het vaak moeilijk terug te vinden is. De eerste engerlingen kunnen na twee tot vier dagen reeds gedood worden. 

Er zijn echter aardig wat aandachtspunten bij deze behandeling. Zo is een juiste determinatie van de bladsprietkeverlarven essentieel. De aaltjes geven bij de bestrijding van de sallandkever namelijk slechts een wisselvallig resultaat en de mei- en junikever zijn zelfs helemaal niet vatbaar. Bij twijfel kunnen larven opgestuurd worden naar de Waarneming & Waarschuwingsdienst van het PCS.

Ook de rozenkever, Phyllopertha horticola, komt voor in gazons.

Daarnaast moet de toepassing van aaltjes beredeneerd gebeuren. De behandeling gebeurt best tussen half juli en september, wanneer de keverlarven zich vlak onder de graszoden bevinden en larven van de nieuwe generatie het meest vatbaar zijn voor biologische bestrijding. Hoe ouder en groter de larve, hoe moeilijker doordringbaar namelijk voor de aaltjes. Dat er vaak meerdere generaties in een grasveld voorkomen, maakt de zaak er niet eenvoudiger op.

Verder mag de bodemtemperatuur mag niet onder de 12°C zakken en moet de bodem voldoende vochtig zijn. De aaltjes zijn immers zeer gevoelig voor uitdroging en blootstelling aan zonlicht. Daarom worden ze best aangebracht bij bewolkt weer en bij voorkeur ’s avonds. Na de toepassing moeten de aaltjes ingeregend worden. Het gazon moet daarna enkele weken vochtig blijven. Interessant om weten is dat deze aaltjes ook de larven van de schadelijke taxuskever doden.

Toekomstperspectieven

Verschillende groenvoorzieners contacteerden het PCS al omtrent de problematiek van engerlingen in gazons. Lange droge periodes zorgen ervoor dat aaltjes niet altijd goed verspreid worden in de uitgedroogde bodems. Daarom zet het PCS de komende jaren in op praktijkonderzoek dat de biologische bestrijding van engerlingen kan verbeteren, in samenwerking met overheden, firma’s en de groensector.  

Geteisterd gazon in een maand weer gezond

foto 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

2020 zal als een merkwaardig jaar de geschiedenis ingaan. Maar tuinliefhebbers zullen zich mogelijk ook blijven herinneren hoe zonnig, warm en, bovenal, droog het jaar was, en welke desastreuze gevolgen dat soms had voor het gazon. Gelukkig bestaan er slimme remedies.

Vanaf eind mei al lagen heel wat gazons er uitgedroogd bij. De intense hittegolf van augustus gaf er nog een ferme klap bovenop. Wie water kon (en mocht) geven, kon enkel een volledige ondergang vermijden. Met de terugkerende regens van eind september, was het dan ook hoog tijd om het gazon te revitaliseren en het bemestingspeil weer op niveau te brengen. COMPO EXPERT zocht en vond een gewillige tuineigenaar om zijn aanpak bij te demonstreren.

28 oktober 2020: het gazon is nu vitaal en kan gezond en weerstandbiedend de winter in.

Demotest

Ondanks een bemestingsbeurt en regelmatige, flinke watergiften, lag de tuin in kwestie er eind september maar belabberd bij. Om het gazon de kans te geven gezond, gevuld en veerkrachtig de winter in te gaan en er zo ook weer uit te komen, demonstreerde COMPO EXPERT een meervoudige aanpak, met aandacht voor het waterindringingsvermogen van de bodem, het vitalisatieherstel van de grassen, een verbetering van het klei-humuscomplex én een aangepaste winterbemesting. Alle producten werden op 7 oktober gespoten of gestrooid; tegen het einde van de maand waren de resultaten al duidelijk zichtbaar. 

Waterindringingsvermogen

In de eerste plaats werd het gazon bespoten met een wetting agent (Kick®, 25 ml/are) en een vitaliserend product (Vitanica® RZ, 200 ml/are), en dat met tien liter water/are. De behandeling met Kick® had tot doel een vlot en gelijkmatig insijpelen van het regenwater te verkrijgen. Tijdens zeer droge periodes hebben sommige bodems namelijk de neiging om waterafstotend te worden, of toch minstens tot een soort kanalisatie over te gaan bij de afvoer van regen- of beregeningswater. Daardoor zullen sommige delen van het gazon wel gelijkmatig water ontvangen, maar andere helemaal niet.

Bij het behandelde gazon was het duidelijk dat sommige delen meer te lijden hadden onder de droogte dan andere. Met behulp van Kick® werden zowel die verschillen als het waterafstotend karakter van de bodem opgeheven en de uniformiteit van het gazon hersteld. 

In tijden van extreme weersomstandigheden, wordt deze behandeling best maandelijks herhaald.

21 september 2020: duidelijk waterafstotende plekken met sterk wegkwijnend en verbrand gras.

Revitalisatie

Gelijktijdig met Kick®, werd ook de vloeibare NK-meststof 5-5 Vitanica® RZ gespoten. Beide producten zijn immers perfect mengbaar. 

De grootste waarde van het vitaliserende product ligt in de aanwezigheid van zeewierextracten en de nuttige bodembacterie Bacillus amyloliquefaciens. De zeewieren zijn rijk aan het groeistimulerende auxinehormoon, terwijl de bacteriën zich ontwikkelen als een biofilm op de wortels en een symbiose aangaan met de graswortels. 

Klei-humuscomplex

Het bodemverbeterende middel Karisol® Complex (25 kg/are), rijk aan zowel organische stof als calcium, werd onmiddellijk na de bespuiting toegediend. Voor een goede bodemstructuur is het namelijk belangrijk dat calcium een groot deel uitmaakt van de voedingselementen op het klei-humuscomplex. In tegenstelling tot bekalking, voert Karisol® Complex bovendien calcium aan zonder de zuurtegraad van de bodem te beïnvloeden.

Afhankelijk van de aard van het klei-humuscomplex moet een onderhoudsbemesting met Karisol® Complex minstens tweemaal per jaar uitgevoerd worden.

28 oktober 2020: de droogteplekken zijn verdwenen en het gazon dat bijna verloren leek, is nu prachtig hersteld.

Najaarsbemesting

Tot slot kreeg het gazon een najaarsbemesting met Floranid® Twin Club (4 kg/are). Dankzij de 10-5-20 NPK-samenstelling van dit product, wordt een te hoge aanvoer van stikstof vermeden, terwijl het grote aandeel kalium extra kracht biedt tegen betreding en de aankomende gure weersomstandigheden. Aangezien een belangrijk deel van de stikstof in Floranid® Twin Club onder een traag werkende vorm aanwezig is, met vrijstelling gedurende ongeveer vier maanden, zakt het gras tijdens de wintermaanden bovendien niet opnieuw weg inzake voeding.